Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: vekst

"Det haster med å gjennomføre disse endringene. Når natur gradvis forsvinner, vil vi ikke lengre huske hvordan den engang var".