Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: verdens beste nyheter

Til tross for klimaendringer og naturforandringer har det blitt dokumentert en rekke store framskritt på dyrefronten så langt i 2021.
Byer bygger kilometervis av sykkelstier under pandemien. Det er billig og bærekraftig infrastruktur, som også løser helse- og miljøutfordringer.
Et havområde utenfor Tenerife har blitt utropt som Europas første hvalpark. Dette skal gjøre hvalturismen mer bærekraftig og gi bedre beskyttelse for de store dyrene.
For første gang noensinne har strømproduksjonen fra fornybare energikilder gått forbi fossile brensler, og nå har det blitt EUs største og viktigste strømkilde.
No byrjar entreprenørar, maskinprodusentar og myndigheiter å nytte tunge byggemaskiner som ikkje slepp ut drivhusgassar, og dei nordiske landa er i front.