Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: Verdensbanken

Skyldes lavere jordbruksproduksjon, vannmangel, stigende havnivå og andre konsekvenser av klimaendringer.
Av Natalie Sauer Verdenbanken møter kritikk for at den fortsetter å støtte utvikling av fossilt brensel, trass i at det har blitt gjort tiltak for å rydde i porteføljen. Banken får honnør for å ha sluttet å gi direkte lån til kullfyrte kraftverk, for å ha lovet å kutte i støtten...