Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: Vestfold

Til neste år blir Vestfold og Telemark til ett fylke. Men arbeidet med å etablere et klimanettverk innenfor de to fylkene skjer allerede nå i vår, etter initiativ fra fylkeskommunene. Målet med et slikt klimanettverk er å utvikle kompetanse og løsninger som fremmer grønn omstilling, dele erfaringer og gjennom dette...