Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Vestfold og Telemark lager klimanettverk

Til neste år blir Vestfold og Telemark til ett fylke. Men arbeidet med å etablere et klimanettverk innenfor de to fylkene skjer allerede nå i vår, etter initiativ fra fylkeskommunene.

Målet med et slikt klimanettverk er å utvikle kompetanse og løsninger som fremmer grønn omstilling, dele erfaringer og gjennom dette bidra til å oppnå regionale og nasjonale klimamål.

I samarbeid med Vestfold klima- og energiforum arrangerer Vestfold og Telemark en innspillskonferanse for en slik etablering 7. mai, hvor det skal presenteres foreslåtte rammer for det fremtidige nettverket, og man skal vise resultater fra allerede etablerte nettverk.

Det er foreslått å etablere klimanettverket etter en tilpasset klimapartnermodell – en hybrid med basis i Klimapartner og innslag fra Vestfold klima- og energiforum. Begge disse nettverkene vil presentere sine løsninger og resultater på konferansen.

Det nye nettverket skal samarbeide tett med allerede eksisterende klimarelaterte nettverk i regionen som Bygg i Tre, No Waste! og Arena-klyngen Industrial Green Tech, blir det opplyst.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?