Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: wef

Skogbrann i 2021. Illustrasjonsfoto.
Blant annet vil hetebølger føre til rundt 1,6 millioner dødsfall innen 2050, særlig blant eldre mennesker.
WEF: – Det er fortsatt én langsiktig problemstilling som overskygger alle andre for verdensøkonomien – nemlig klimakrisen.