I dag hevder bedriften – som i mellomtiden har byttet navn til KLS Pureprint – at det bare er  dem selv og et østerriksk trykkeri, Gugler, som kan dokumentere 100 prosent bærekraft i alle materialer og prosesser.

– Man kan ta trykksakene våre, som er 100 prosent biologisk nedbrytbare, og grave dem ned i kjøkkenhagen og deretter så grønnsaker på dem, sier administrerende direktør Knud Erik Larsen om trykkeriets produkter.

KLS Pureprint holder til i Hvidovre, like vest for København. En avdeling ligger i Aabyhøj, ved Aarhus.

Kun to trykkerier i verden har Cradle-to-Cradle sertifisering

Verdens strengeste miljøsertifisering for trykkerier sies å være Cradle-to-Cradle, som drives i regi av et institutt med hovedsete i California og har et europeisk kontor i Nederland. Instituttet har ingen kommersielle bindinger, ifølge markedssjef i KLS Pureprint, Bent Hübertz.

KLS Pureprint har Cradle-to-Cradle sertifisering som det ene av to trykkerier i hele verden. Ved oppstart hadde bedriften såkalt bronse-status i systemet, men i 2016 er dette hevet til sølv.

100 prosent, ikke 99

Kjernen i miljøstrategien til KLS Pureprint er tanken om at en trykksak skal være 100 prosent resirkulérbar, og ikke 90 eller 99  prosent. For å nå dette målet har man drevet utviklingsarbeid over flere år for å framskaffe trykkfarge og papir som har de ønskede egenskapene. Resultatet er oppnådd i et samarbeid med en trykkfargeprodusent og en papirprodusent, forteller markedssjef Bent Hübertz.

– Det har vært en lang og tung prosess med utvikling, men nå er vi i mål og er sertifisert. Våre trykkfarger framstilles av plantebaserte materialer og avgir ingen giftige stoffer til naturen, men nedbrytes fullstendig til nye næringsstoffer. Trykkpulveret vi bruker er basert på maismel, og det nyutviklede papiret vi bruker tilfredsstiller de samme strenge kravene.

Se video om trykkeriet:

Hemmelige samarbeidspartnere

Hübertz vil ikke røpe hvilken papirprodusent og trykkfargeprodusent de har samarbeidet med under utviklingsarbeidet, men produktene som brukes er ikke patentert.

Under det mer enn tre år lange utviklingsarbeidet som har kostet «flere millioner kroner», har bedriften mottatt finansiell støtte fra Grønt Omstillingsfond, Hovedstadsregionen og Erhvervsstyrelsen. KLS Pureprint har mottatt en rekke priser for sitt arbeid.

– Selv om vi ikke oppgir hvem vi har utviklet produktene sammen med, er vi likevel interessert i dialog med andre trykkerier. I dag er det slik at det er kun vi, KLS Pureprint, som får kjøpe trykkfargene og papiret, sier Bent Hübertz.

Skulle ha samme kvalitet og pris

Han legger til at de hadde nedfelt helt klare krav i forkant av utviklingsarbeidet.

– Det skulle være 100 prosent lik kvalitet på trykksakene, de skulle være 100 prosent giftfrie og 100 prosent nedbrytbare, og de skulle dessuten være helt lik på pris.

KLS Pureprint har miljøhensyn som et bærende element for hele virksomheten. I tråd med dette er all strøm som bedriften bruker produsert av vindkraft, og samtlige firmabiler er elektrisk drevet.

Fakta Cradle-to-Cradle:

Sertifiseringen bygger på at hele produktets livssyklus er underlagt miljøhensyn. Fem hovedområder er gjenstand for strenge krav til bæredyktighet.

  1. Sunne materialer. Man får kun bruke stoffer som kan inngå i sunne kretsløp uten å skade hverken mennesker eller miljø.
  2. Gjenbruk av materialer. Produktet skal kunne inngå i et biologisk eller teknisk kretsløp så det ikke produserer avfall.
  3. Fornybar energi og kontroll med CO2. Virksomheten skal være CO2-nøytral og bruke 100 prosent fornybar energi til alle prosesser.
  4. Sikring av vannressurser. Prosesspillvann skal være så rent at det i prinsippet skal kunne drikkes.
  5. Sosial ansvarlighet. Virksomheten skal utvise sosial ansvarlighet basert på anerkjente standarder – eksempelvis Global Compact.

Foto: Skjermdump / stillbilde fra video til KLS Pureprint

- Annonse -
Vil du annonsere her?