I dag fikk Norge en klimalov

Forslagstiller på Stortinget var MDGs Rasmus Hansson. Klimaloven lovfester målene om utslippskutt i Norge. Alle regjeringer må heretter presentere klimaeffekten av sine årlige budsjetter.

Rasmus Hansson er svært fornøyd med den nye loven.

– Dette er en stor dag for oss! En klimalov var mitt viktigste løfte da vi kom inn på Stortinget. Loven kan bli et vannskille: for første gang kan Stortinget bli nødt til å følge sin egen klimapolitikk. Tidligere har Stortinget vedtatt planer og mål som de har forkastet hver gang dødlinja nærmet seg, sier Hansson i et innlegg på MDGs nettsider.

I den nye loven blir det slått fast at utslippsnivået skal reduseres med minst 40 prosent i 2030. Det målet er for svakt, mener Rasmus Hansson.

– Det er nesten utrolig at Stortingsflertallet mener at vi skal bli et «lavutslippssamfunn» uten at de tør å tallfeste hvor mye vi skal kutte i Norge innen 2050. Lovens store svakhet er at den er vid åpen for å kutte utslipp i utlandet, og at den ikke tar med den delen av norske utslipp som kommer fra blant annet oljevirksomheten. Dette viser at vi trenger mange flere grønne politikere på Stortinget, sier Hansson.

- Annonse -