Oslo: Trossamfunnene kommer sammen for regnskogen

Lanseringen av Interfaith Rainforest Initiative skjer på Nobels Fredssenter i Oslo i dag, mandag.

Religiøse ledere fra hele verden er til stede: Muslimer, hinduer, kristne, buddhister, daoister og jøder. Til møtet kommer også representanter for en rekke urfolksgrupper, som i så mange sammenhenger er kjent for å være regnskogenes viktigste beskyttere mot industriell utnyttelse (og utryddelse).

Vertskap for møtet er FNs utviklingsprogram UNDP, Regnskogfondet og Klima- og miljødepartementet, ved klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Også H.M. Kongen er tilstede under møtet.

Initiativet skal mobilisere trossamfunn over hele kloden til å diskutere det åndelige og moralske ansvaret de deler for å beskytte regnskogen, samt spre forståelse og kunnskap om dette ut i sine menigheter, moskeer og templer.

Hvert år hogges et regnskogareal på størrelse med Østerrike. Regnskogene er avgjørende for å holde klimaendringene under kontroll og bevare det biologiske mangfoldet på kloden. Mer enn 1,6 milliarder mennesker er direkte eller indirekte avhengige av verdens regnskoger.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?