For varmt: Afrikansk villhund orker ikke å jakte, trues av utryddelse

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

(Climate Central / The Guardian) Ny forskning viser at antall valper som overlever er sterkt fallende. Årsaken til at den afrikanske villhunden strever antas å være økt varme i leveområdene i Kenya, Botswana og Zimbabwe.

Rutinen for mødrene er å forlate valpene i hiet i tidlige morgenstunder og på kveldstid for å jakte byttedyr. Den varmeste tiden på dagen har heller ikke før vært brukt til jakt av villhunden, men på grunn av økt hete i senere år har tidsrommet for jakt blitt innsnevret. Følgen er mindre mat til valpene og økt dødelighet.

Ifølge The Guardian / Climate Central er det nå bare 7.000 ville individer igjen av den afrikanske villhunden. Arten har mistet 93 prosent av sitt tidligere leverareal til menneskelig aktivitet.


 

- Annonse -