Det koster mye å verne skog. Staten utbetaler erstatning til skogeiere som overlater skog til vern, og i år er budsjettposten på drøyt 440 millioner kroner.

Det er likevel altfor lite.

Trude Myhre har satt av nesten halvannen måned av året 2017 til arbeid med å få summen opp i 1000 millioner – ved å gå langt – og snakke med folk som bestemmer.

Her i landet er omlag 3 prosent av skogen vernet, og det er mindre enn land det er naturlig å sammenlikne seg med. I Sverige og Finland er man oppe på 4 til 5 prosent, to land uten den sterke oljeøkonomien som Norge har.

Men Stortinget har vedtatt et mål om at 10 prosent av den norske skogen skal vernes.

AnnonseLedige stillinger
Trude Myhre har gått langt, men 10. september er hun i mål i Trondheim (Foto: Tor Bjarne Christensen)

– Har kommet nærmere målet

Trude Myhre jobber til daglig i WWF Norge som rådgiver med ansvar for naturmangfold. Hun forteller at hun har fått både sympati og løfter om økonomiske midler fra de politikerne hun har snakket med underveis på sin 643 km lange ferd gjennom skogen.

– Jeg føler absolutt at målet om å sikre 1 milliard kroner årlig til skogvern i Norge har kommet nærmere.

– Det er flere partier enn før som vil ha et slikt beløp hvert år på denne budsjettposten. Tidligere var det bare MDG som hadde dette synet, men nå har både SV, Rødt og Venstre sluttet seg til. KrF har ikke sagt noe om en milliard, men at de går inn for en «systematisk opptrapping av skogvernbudsjettet.» Arbeiderpartiet har heller ikke tallfestet det årlige beløpet, men har i stedet sagt at de vil nå 10 prosent-målet i løpet av 10 år, og det er også oppløftende, sier hun.

Venstre og KrF kjempet for skogvernet

Da Naturpress snakket med Trude Myhre gjensto det møter med representanter for de øvrige partiene. Men nært forestående var et møte med Senterpartiet og Ola Borten Moe.

– Jeg forventer ikke et milliardløfte fra han, men det blir fint å få en

Stortingskandidat Geirmund Lykke fra KrF møtte Trude Myhre. Han var positiv til skogvern. (Foto: Audhild Øye)

dialog. Senterpartiet vil antakelig hevde at det er en konflikt mellom 10 prosent-målet og kvaliteten på det frivillige vernet. Det er jeg uenig i, vi får til kvalitetsvern, det tar bare litt lenger tid.

– Den blå-blå regjeringen har lagt nesten 1,5 mrd kroner på bordet til dette formålet de fire årene de har regjert. De hevder at dette er mer enn det de rød-grønne klarte på åtte år. Da går det vel framover?

– Det har gått rette veien, men med sneglefart. Den blå-blå regjeringen var slett ikke interessert i å bruke noe særlig penger i utgangspunktet – det var støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti som kjempet med nebb og klør og presset dem til det nivået det ble til slutt. De blå-blå startet ut med å redusere skogvernposten med to tredjedeler, sier hun.

Ikke lenger et konfliktområde

Skogvern var tidligere et konfliktfylt tema. Slik er det ikke lenger, og det skyldes frivilligheten og erstatningsnivået.

– I dag er konflikt tatt helt ut av skogvernet, før var det kjempestore konflikter. Erstatningen fra staten er veldig god, og særlig ble det gunstig etter at man sluttet med å beskatte erstatningssummene med en sats på 50 prosent, sier Trude Myhre og legger til at hun har møtt mange fornøyde skogeiere på turen sin.

– Mange av dem har fått midler som har gjort at de har kunnet reinvestere i nytt fjøs, for eksempel. Og midlene blir raskt utbetalt fra staten når vernet er klart.

– Norges klarer ikke sin forpliktelse

Hun påpeker at Norge er forpliktet etter FNs biokonvensjon – underskrevet av oss i 2010 – til å verne 10 prosent av skogen vår innen 2020.

– Det har vi ikke sjanse til å klare. Norge er dårlige på dette sammenliknet med andre land, sier hun.

Den norske innsatsen kommer også i et spesielt lys når det stilles opp mot hva som forventes av fattige land på det samme området.

– Når klima- og miljøminister Vidar Helgesen er ute i verden og skriver avtaler om norsk støtte til skogvernprosjekter er kravet at de skal verne 20 prosent. Klarer de ikke det får de ikke penger fra oss.

– Hvorfor er det så viktig å verne skog i Norge?

– Flere grunner: Det viktig for folk å kunne gå i en ordentlig skog. I dag er 75 prosent av skogen i Norge granplantasjer. Det er skog uten liv i skogbunnen, insekter vil ikke være der, og fuglene vil da heller ikke være der. Det er en ørken, en deprimerende skog å gå i, og jeg har gått gjennom mye av slik skog på turen min. Men viktigst er at et flertall av de truede artene våre lever i skog, derfor er skogvern utrolig viktig. Mange arter sliter på grunn av manglende døde trær. Vi snakker om at 10 prosent av gammelskogen skal få stå.

Ingen problemer for Coco

Trude Myhre er optimist på skogens vegne.

– Jeg regner med at politikerne har fått med seg hvor viktig skogen er, og jeg tror det kommer til å bli prioritert.

– Hvordan har turen vært på det utenomfaglige, og har Coco blitt lei av å traske i vei hver morgen?

– Det har vært en flott tur, og gruer meg nesten til at det snart er slutt. Mange hyggelige folk har tatt kontakt, og jeg har blitt bedt på middag og fått husly av flere. Coco er et råskinn, hun har ikke klaget i det hele tatt. Én dag som vi gikk på asfalt i solskinn ble det litt varmt for henne, men det var det for meg også, avslutter Trude Myhre.

Se flere glimt fra skogspilegrimvandringen på Trudes Facebook-feed og Twitter-konto.


Hovedfoto: Tor Bjarne Christensen