Italia får ikke forby dyrking av GMO-mais

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

(Reuters) EU domstolen har ikke gitt Italia medhold i beslutningen om å forby dyrking av GMO-mais.

Begrunnelsen er at det ikke er bevist at GMO-maisen representerer en helsefare eller at den er miljøskadelig, heter det.

Italienske myndigheter skal ha støttet seg på to nasjonale studier som stilte spørsmål ved sikkerheten til GMO-mais. I 2014 ble det så forbudt å dyrke Monsanto-veksten MON 810, og flere italienske bønder som dyrket denne typen ble anmeldt.

Nå har altså EU underkjent denne praksisen.

I reviderte EU-regler fra 2015 heter det at medlemslandene kan stanse dyrkingsprosjekter i autorisasjonsprosessen. Bare hvis man kan påvise tungtveiende årsaker kan dette gjøres på et senere tidspunkt.


- Annonse -