Effektene av klimaendringer: «5 % sjanse for sosial kollaps innen 2100»

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Forskning som er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, tallfester risikoen for de alvorligste scenariene.

Dersom menneskeheten ikke lykkes med en rask og kraftfull motstand mot truende klimaendringer, risikerer størstedelen av verdens befolkning og økosystemene på kloden en komplett sosial kollaps.

Nettstedet Inhabitat.com skriver om forskningen med utspring i University of California i San Diego og har Scientific American som kilde.

Den eksistensielle faren – kvantifisert til 1 til 20 – knyttes til en utvikling der den globale gjennomsnittstemperaturen innen år 2100 har steget med 5 grader sammenliknet med førindustrielt nivå.

Et slikt scenario vil kunne medføre at 20 prosent av livet på jorden utslettes.

En av forskerne, Veerabhadran Ramanatha, kommenterer resultatene i studien slik:

– For å sette det i et visst perspektiv – hvor mange av oss ville plassere barnebarnet sitt i et flysete der vi visste at det var en risk på 1 av 20 for at flyet styrtet? Med klimaendringer som kan komme til å utgjøre en eksistensiell trussel har vi allerede plassert dem i det flyet.

Forskerne anslår at det er 50 prosents sjanse for at temperaturstigningen vil nå opp i fire grader innen 2100 dersom vi ikke gjennomfører ordentlige mottiltak.

Oppnåelse av viktige mål – som at klimagassutslippene ikke stiger etter 2020, og at verden har oppnådd CO2-nøytralitet inne 2050, vil redusere risikoen, heter det.

Blant forfatterne av studien er den tidligere Nobelprisvinneren Mario Molina fra Mexico (hadde en rolle i oppdagelsen av at HFK-gasser utgjør en trussel mot ozonlaget) og Achim Steiner, som har vært leder for FNs miljøprogram.


Ill.foto: Pixabay

- Annonse -