Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Colombia skjerper kampen for regnskogen i Amazonas

Colombianske myndigheter trapper nå opp innsatsen for å bevare regnskogen. Blant annet blir ulovlige veier i Amazonas ødelagt.

Colombias Institutt for meteorologi og miljøstudier (IDEAM), melder at avskogingen i Colombia økte fra 1240 km2 i 2015 til 1790 km2 i 2016.

Alle landets fylker skal nå få spesialenheter mot avskoging, melder klima- og miljødepartementet i Norge etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte Colombias president Santos under FNs generalforsamling i New York denne uka.

Avskogingen i Colombia skjer i områder som tidligere var kontrollert av FARC-geriljaen. Flyvåpenet hjelper til med overvåking og informasjon. Flyene som tidligere slapp bomber, slipper nå løpesedler med budskap om å stanse avskogingen, ifølge regjeringen.

– Colombia har tatt mange kraftfulle grep for å unngå at regnskogen i landet blir hugget ned. Men den økte avskogingen i fjor gir grunn til bekymring. Det er derfor bra at Santos-regjeringen nå gjør en stor innsats for å stanse avskogingen i de områdene hvor det tidligere var konflikt. Dette var et sentralt tema da jeg møtte president Santos i New York, sier Vidar Helgesen.

Colombianske myndigheter skal ha ødelagt flere ulovlige veier og flystriper i Amazonasskogen. Tre hovedveier vil også bli fjernet, heter det.

Veier er en trussel

Ulovlige veier i Amazonas er et resultat av tiårene med konflikt, og er allerede en reell trussel mot regnskogen. Myndighetene frykter at veiene vil åpne skogen for økt utvinning av koka og tømmer. De kan også føre til uønsket bosetting i vernede skogområder.

– Veiutbygginger som ikke er godt planlagt og regulert, kan få katastrofale følger for regnskogen. At colombianske myndigheter slår ned på ulovlig veinett nå, kan forhindre tap av Colombias unike natur for fremtidige generasjoner, sier Helgesen.

Avskogingskontroll og skogvern

Ifølge klima- og miljødepartementet trapper Colombia også opp innsatsen mot ulovlig hogst gjennom økt politiinnsats og samarbeid med forsvaret og andre sektorer. Det er opprettet spesialenheter som inkluderer forsvar, politi, påtalemyndighet og miljømyndigheter i de områdene hvor skogen er mest utsatt.

President Santos vil også opprette en kommisjon for avskogingskontroll og skogvern, blir det opplyst.

– Det vil nå bli helt avgjørende å tilby lokalbefolkningen nye inntektsmuligheter. Det ønsker Norge å bidra med, blant annet gjennom vår støtte til fondet Colombia Sostenible, sier Helgesen. Første bidrag fra Norge var på 10 millioner US dollar, og ble gitt da Helgesen var i Colombia i juni.

Colombia er ett av Norges hovedsamarbeidsland for regnskogsbevaring.  Regnskogen i Colombia dekker over 600.000 kvadratkilometer eller nesten to ganger størrelsen på fastlands-Norge.  Mesteparten av skogen ligger i Amazonas-bassenget.  Om lag halvparten av Colombias klimagassutslipp kommer fra avskoging og landbruk.

Colombia, Norge, Tyskland og Storbritannia inngikk et klima- og skogpartnerskap under klimakonferansen i i Paris 2015. Norge skal bidra med opptil 1,8 milliarder kroner totalt for perioden til og med 2020, hvorav minimum 1,5 milliarder kroner kun vil utbetales for bekreftede utslippsreduksjoner.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?