Storbritannia satser stort på grønne investeringer

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Innsatsstyrke for grønn finans skal lede de store pengene til lavkarbonmarkedet.

Det melder The Guardian i dag.
Meldinger om at kostnadsnivået for offshore vindkraft nå har blitt så lav at den utkonkurrerer atomkraft, danner noe av bakteppet for at den britiske regjeringen nå har satt ned et utvalg ledet av toppinvestorer og eksperter fra finansmiljøet i City for å legge til rette for grønn finans i Storbritannia.
Londons tidligere ordfører Sir Roger Gifford leder panelet, som i løpet av seks måneder skal jobbe sammen med banker og finansinstitusjoner for å komme opp med forslag til å øke investeringene i lavutslippsøkonomien. Et fokus er å se på hvordan landets planlagte investeringer i infrastruktur innen energi og transport kan gjøres mest mulig bærekraftig. Det er også aktuelt å se på mulighetene til å gi forsikringer som begrenser risikoen for grønne investeringer, og grønne lån og renter for privatpersoner som vil gjøre enøk-tiltak.

Gigantisk investeringsmulighet

Klimaminister Claire Perry uttalte at omstillingen til lavutslippsøkonomien er en investeringsmulighet i multimilliardklassen, og et hovedgrep i regjeringens industristrategi. – Dette er noe som vi er godt i gang med, og som vi skal bygge videre på og styrke nå.
Å utvikle standarder for å fremme ansvarlige investeringer I bærekraftige prosjekter, og å etablere denne innsatsgruppen for grønn finans skal sikre at forretningslivet landet over de beste betingelsene for å delta, uttalte ministeren til The Guardian.

Må gå lengre

En representant for finansdepartementet beskriver britiske finanstjenester som en britisk suksesshistorie, og at det er viktig å kunne tilby finansprodukter som representerer folks verdisyn, uansett om de er i tråd med shariatradisjoner eller fremmer miljø og klima. Dette skal imidlertid være frivillig, men det ligger også muligheter her for at selskaper skal kunne åpne for innsyn i egne klimaavtrykk og tiltak.
Innsatsstyrken er av samme grunner ikke ventet å ha stor innvirkning på adferden til de investorene og selskapene som velger en fortsatt satsning innen fossiløkonomien.
Miljøorganisasjoner i Storbrittania er positive til tiltaket, men mener myndighetene må gå lengre for å kutte investeringene i fracking og dyphavsboring. ”Skal vi stoppe klimaendringene så må 80 % av olje- og gassreservene forbli i bakken”, sier miljøverner Simon Bullock til avisen.
Finansmiljøet er positive til tiltaket, som vil gi investorene en bedre og mer realistisk kunnskapsbase for fremtidige investeringer. Det er et topptungt lag som skal lede arbeidet, inkludert toppledere for London-børsen, Bank of England, Barclays og HSBC, sammen med representanter for offentlig sektor og akademia.


Ill.foto: Vindmølleparken utenfor København (Terje Lind Bjørsvik)

- Annonse -