Handelens Miljøfond skal ta inn plastposeavgift på 50 øre

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

En samlet handelsnæring står bak etableringen av Handelens Miljøfond, og mandag erklærte klima- og miljøminister Vidar Helgesen offisielt at regjeringen støtter tiltaket.

Det betyr samtidig at det ikke innføres en statlig poseavgift i Norge, men ordningen med miljøfond innebærer at det blir lovpålagt å ta betaling av kundene som skal ha plastposer i butikkene.

Fra 1. januar 2018 overføres 50 øremerkede øre fra hver kjøpte plastpose i Norge inn til det nye miljøfondet. Et estimat går ut på at dette vil gi omlag 500 millioner kroner årlig.

Næringslivsorganisasjonene Dagligvarehandelens Miljøforum, NHO Handel og Virke skal samarbeide med Grønt Punkt om gjennomføringen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen intervjues etter presentasjonen av Handelens Miljøfond (Foto: Kjetil Fless, Naturpress).

Færre plastposer, opprydding og sirkulær økonomi

Eirik Oland fra Grønt Punkt forklarte hvordan systemet skal fungere og hvordan pengene tenkes brukt.

– Vi ser for oss en tredeling. Vi skal bruke penger på kampanjer og lanseringer av alternativer til plastposer, og slik oppfyller vi også EUs direktiv om reduksjon av plastposebruk. Dernest ønsker vi å bruke midler fra fondet til plastopprydding, både i Norge og utlandet. Men vi må i større grad enn i dag stoppe kildene, hindre at plasten kommer til havene. For det tredje skal vi innunder forskning og utvikling bruke penger på å finne ut mer om hvordan vi kan bruke gjenvunnet plast – komme inn i en sirkulær økonomi, og vi skal også jobbe med å finne industrielle løsninger på opprydding langs kystene, sa Oland.

– Gedigent problem

Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen (på hovedbildet, til h.)  i bransjeorganisasjonen Virke er svært fornøyd med tiltaket.

– Med etablering av Handelens miljøfond slår vi to fluer i ett smekk: Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposer samtidig som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling, var hennes kommentar.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (hovedbildet) understreket alvoret som følger av plastforurensingen.

– Det er et gedigent problem som vokser internasjonalt. Vi vet at plast og mikroplast finner veien inn i både næringskjeden og inn i drikkevannet, sa Helgesen, som opplyste at bestemmelsen i  Norge hadde vakt stor begeistring hos EUs miljø- og havkomissær.


 

- Annonse -