Statoil inn i solkraft for første gang – kjøper seg inn i prosjekt i Brasil

Statoil har inngått en avtale om å kjøpe 40 % i det 162 MW byggeklare solprosjektet Apodi i Brasil fra Scatec Solar.

Prosjektet vil levere elektrisitet til rundt 160.000 husstander. Selskapene har også avtalt et eksklusivt samarbeid for å sammen utvikle eventuelle framtidige solenergiprosjekter i Brasil, melder Statoil i dag.

Statoil kjøper i tillegg 50 % andel i prosjektselskapet, som innebærer at Statoil kan delta i oppbygging og drift av solenergiprosjekter i framtiden. Ifølge selskapet er det i de senere årene gitt tillatelser til bygging av omkring 3GW i Brasil i tre solenergiauksjoner, og ytterligere 7GW planlegges tildelt innen 2024.

Scatec Solar er en produsent av solenergi basert i Norge med samlet produksjon på 322 MW fra sine solenergianlegg. I tillegg har selskapet en betydelig portefølje av fremtidige solenergiprosjekter. Bygge- og driftsfasen for Apodi vil bli ledet av Scatec Solar, og Statoil vil bidra med personell og tjenester fra både Brasil og Norge, heter det.

Artikkelen fortsetter under bildet

– Stort solpotensiale i Brasil

– Potensialet for solenergi i Brasil er betydelig, og sammen med Statoil øker vi våre ambisjoner ytterligere i dette markedet. Vi tar med våre sterke resultater som integrert uavhengig produsent av solenergi inn i partnerskapet, mens Statoil har et sterkt engasjement og erfaring fra Brasil gjennom sine andre energiaktiviteter, sier Raymond Carlsen, konsernsjef for Scatec Solar i forbindelse med kontraktsnyheten.

Les om Scatec Solar i artikkel om mulig solkraftutbygging i Iran.

Apodi-prosjektet, som ligger i Quixeré i staten Ceará i Brasil, har ifølge Statoil alle nødvendige tillatelser og nett-tilkobling, og  prosjektet ble i 2015 tildelt en 20-årig kraftkjøpsavtale.

– Er første steg inn i sol

Statoil opplyser at de betaler en samlet kjøpspris på 25 millioner USD for å få tilgang til Apodi-prosjektet og prosjektselskapet. Etter transaksjonen har Scatec Solar 40 % eierandel i  Apodi, mens ApodiPar – et brasiliansk konsortium bestående av tre investorer – har de resterende 20 %.

Irene Hummelhoff (Foto: Statoil, Ole Jørgen Bratland)

Bygging av solprosjektet starter i løpet av oktober, med sikte på å levere elektrisitet fra slutten av 2018. Samlet investeringskostnad for Apodi-prosjektet er anslått til 215 millioner USD, som blir 65% prosjektfinansiert og 35% egenkapital, hvorav Statoils andel er rundt 30 millioner USD.

– Statoil supplerer aktivt olje- og gassporteføljen med lønnsomme fornybare energikilder og vi har så langt fokusert på havvind hvor vi har et unikt konkurransefortrinn og kan bygge på over 40 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Apodi-prosjektet er et fornuftig første steg inn i sol-industrien og kan demonstrere hvordan solenergi kan gi Statoil skalerbare og lønnsomme vekstmuligheter, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye energiløsninger i Statoil.


Ill.foto, hoved: Pixabay

- Annonse -