Nobelstiftelsen investerte i våpen og kull

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Samme dag som det ble offentliggjort at Nobels fredspris for 2017 tildeles ICAN, en organisasjon som kjemper for forbud mot atomvåpen, avslører Framtiden i våre hender at Nobelstiftelsen ikke har holdt seg unna tvilsomme pengeplasseringer.

Stiftelsen disponerer over 4,2 mrd svenske kroner gjennom ulike fond.

Blant annet har FIVH funnet at midler fra Nobelstiftelsen har gått til investering i SAAB AB, som produserer jagerfly, våpen og sikkerhetssystemer. Videre har penger blitt investert i et av Europas største kullselskaper, tyske RWE, og det er sannsynliggjort at det er investert i kullselskapene Duke Energy og Xcel Energy, som begge er ekskludert av det norske oljefondet.

– Et enormt paradoks

FIVH opplyser at det har vært svært vanskelig å få innsyn i hvordan Nobelstiftelsen forvalter midlene sine.

– I år er det 10 år siden Nobelstiftelsen ga Al Gore og FNs klimapanel fredsprisen for sitt engasjement for å spre informasjon om klimaendringene og mane til handling. Da er det et enormt paradoks at stiftelsen nå, hele 10 år etter på, er tungt inne i den industrien som i stor grad forårsaker klimaødeleggelse, sier leder for FIVH, Anja Bakken Riise.

Hun sier det er sjokkerende og utdatert at Nobelstiftelsen ikke har etiske rammer for sine investeringer.

– Nobelstiftelsen må snarest få på plass etiske retningslinjer og ekskludere selskaper som er miljø- og menneskerettighetsverstinger, sier Riise.

NRK, som også har omtalt avsløringene gjort av FIVH, har ikke klart å få kommentarer fra den norske Nobelkomiteen, i forbindelse med saken.

Investerte i RWE, blant verdens 50 største i CO2-utslipp

Kriteriene for utdeling av Nobels fredspris har etterhvert åpnet opp for tildeling til andre kandidater enn de som er strikt relatert til nedrustning og konkret fredsarbeid. Miljøvern er tatt inn som et felt som også kan være fredsbevarende, tolket av komiteen gjennom det tredje kriteriet i Nobels testamente, «nasjonenes forbrødring».

I 2007 fikk FNs klimapanel og Al Gore Nobels fredspris på deling for «deres innsats for å skape og spre større kunnskap om menneskeskapte klimaendringer, og å legge grunnlag for de tiltak som er nødvendig for å motvirke disse endringene».

Kullselskapet RWE, som altså Nobelstiftelsen har investert i, er på 47. plass på topp-100-listen over aktørene i verden som står bak de høyeste CO2-utslippene, akkumulert i årene 1988 til 2015 (Statoil er på 37. plass).

Disse 100 selskapene (eller land) representerer 71 prosent av de samlede globale CO2-utslippene.


Ill.foto: Pixabay

- Annonse -