- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

De tilknyttede aktørene i FN-programmet forplikter seg til å nå 100 % klimanøytral drift.

Arendal kommune vedtok enstemmig målet om klimanøytralitet allerede i 2008. I slutten av august i år meldte FNs klimakonvensjon at Arendal er verdens første kommune som knytter seg til Climate Neutral Now initiativet.

Nærmer seg målet

Klima- og miljørådgiver i kommunen, Ragnhild Hammer, sier i en artikkel på hjemmesidene til GRID-Arendal at målet i 2007 ble satt til en utslippsreduksjon på 90 prosent innen 2017. Det målet lykkes man ikke helt med, men kommunen er på god vei, og ifølge GRID-Arendal blir kommunen ofte kontaktet av andre kommune som ønsker å lære.

I 2007 hadde Arendal et samlet CO2-utslipp på 7107 tonn. I 2014 var utslippet på 1728 tonn.

– Det ambisiøse delmålet er straks nådd, CO2 utslippet er redusert med over 80 % på ti år, sier Ragnhild Hammer.

For å få ned egne utslipp har kommunen blant annet gått over til fornybare energikilder, og faset ut gamle oljekjeler. I høst har man lansert en ordning der kommunalt ansatte tilbys jobb-biler for de som trenger bil i arbeidsøyemed. På den måten stimulerer man til bruk av kollektivtransport eller sykling og gåing til jobb.

En komponent i programmet til Arendal er kompensasjon for utslipp ved kjøp av klimakvoter. Kvoter kjøpes fra kvoter fra Gold Standard prosjektet “Mali – energieffektive og rent brennende kjøkkenovner».

Klimakvotene går til finansiering av utslippsreduksjoner tilsvarende restutslippene i Arendal gjennom et prosjekt i FNs grønne utviklingsmekanisme (CDM).

Vil føre klimaregnskap for både offentlig og privat sektor

Niclas Svenningsen (Foto: Fra YouTube / EuropeOnFourWheels)

Arendal kommune har en langsiktig plan om å lage klimaregnskap for hele kommunen – både privat og offentlig sektor. I dag fører kommunen sitt klimaregnskap etter Greenhouse Gas (GHG) protokollen og rapporterer i carbonnClimate Registry. Arendal er medlem i  Compact of Mayors, en FN-initiert koalisjon av ordførere som adresserer klimautfordringene.

Her er Forbrukerombudets veiledning for bruk av begrepet «klimanøytral» i markedsføring.

Lederen for FNs Climate Neutral Now, Niclas Svenningsen, gir Arendal honnør.

– Det er flott at Arendal kommune er på vei til å bli klimanøytral. Kommunene har en viktig rolle i å promotere handling for takle klimaendringer. Vi gratulerer Arendal med sine anstrengelser og for målene de har satt seg for de nærmeste årene. Samtidig vil vi oppmuntre andre kommuner om å følge dette initiativet, sier Svenningsen.


 

- Annonse -