Opprop til fylkesmannen om å redde 1000 mål jord utenfor Bergen

Torsdag ble det levert inn et opprop til fylkesmannen i Hordaland, Lars Sponheim, med krav om at han stanser omdisponering av 1000 dekar matjord utenfor Bergen, til boligbygging.

Bak oppropet står organisasjonene Natur og Ungdom, SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Naturvernforbund, Norges Bondelag, Spire, Forum for natur og friluftsliv Hordaland og Norges Bygdekvinnelag.

Bergen bystyre har tidligere vedtatt å omdisponere 1000 dekar matjord i kommunen til bolig- og næringsformål i Liland-området nær Bergen Lufthavn Flesland. Kravet som rettes til fylkesmannen er at han griper inn dersom ikke bystyret reverserer dette vedtaket.

– Matjord av god kvalitet er vår viktigste ressurs for å sikre matforsyning i dag og i fremtiden. Det er uakseptabelt at vi lar kortsiktige hensyn gå på bekostning av framtidige generasjoner, sa Ciaran Black i Spire Bergen, da oppropet ble overlevert til Sponheim.

Spire, en av organisasjonene som står bak aksjonen, viser til et vedtak i Stortinget i 2015 der det ble nedfelt en jordvernstrategi med formål om å begrense nedbygging av matjord til 4.000 dekar pr år i 2010. Ettersom vedtaket til Bergen bystyre innebærer at Liland-omdisponeringen alene utgjør en fjerdedel av dette målet, faller det på sin egen urimelighet å gjennomføre noe slikt, mener Spire.

De peker også på at den norske jordloven sier at de norske arealressursene skal brukes på den måten som er mest gunstig for samfunnet og med hensyn til framtidige generasjoners behov. Jordforvaltningen må skje i tråd med denne loven, krever Spire, både i et langsiktig perspektiv og med hensyn både til befolkning og miljø i Norge såvel som i andre land.


Foto: Wikimedia Commons

- Annonse -
Vil du annonsere her?