Statsbudsjettet: Oikos, NU og en rekke andre organisasjoner mister all grunnstøtte

Jon Georg Dale er landbruks- og matminister, med ansvar for denne budsjettposten (Foto: Regjeringen.no)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Grunnstøtten til 33 landbruksrelaterte, frivillige organisasjoner var i 2017 på 29,5 millioner kroner. I budsjettet for 2018 har regjeringen lagt opp til å fjerne alt sammen.


Organisasjonene som får midler under punkt 70, kapittel 1138 i budsjettet, er en blanding av  landbruksorganisasjoner (både økologiske og konvensjonelle), dyrevernorganisasjoner, matkulturorganisasjoner og miljøorganisasjoner.

I et høringsnotat som organisasjonene har sendt til næringskomitéen bes det om at kapittel 1138 tas inn igjen i sin helhet i budsjettet for 2018, og at ordningen videreføres med samme bevilgning til den enkelte organisasjon som i 2017.

I notatet understreker man verdien av frivilligheten som organisasjonenes arbeid representerer.

Oikos kan miste over 2,9 millioner kroner

Oikos, organisasjonen for økologisk jordbruk i Norge, mister nesten 3 millioner kroner dersom budsjettposten vedtas slik regjeringen foreslår. Det er daglig leder for Oikos, Børre Solberg, ikke fornøyd med.

– Vi i Oikos – Økologisk Norge har fått konkrete oppdrag fra myndighetene. Grunnstøtten er avgjørende for at vi kan drive et slikt langsiktig og systematisk arbeid, sier Solberg i et innlegg på Oikos´ hjemmesider.

Landbruks- og matdepartementet har som årsak til nullingen av grunnstøtten oppgitt at ordningen har gitt mindre rom for å støtte nye organisasjoner, fordi «post 70 har over fleire år i stor grad vore ei vidareføring av støtte til dei same organisasjonane.» Dette har derfor ikke bidratt til å fremme større mangfold av organisasjoner og frivillighet, sier departementet. Driften av frivillige organisasjoner bør skje selvstendig og ikke være avhengig av statlige overføringer, heter det videre.

Landbruks- og matminister er Jon Georg Dale, FrP (bildet).

Her kan du lese hele kuttlisten.

– Vil svekke frivillighets-Norge

Men Solberg i Oikos mener at fjerning av denne støtten verken gir mer frihet eller mer frivillighet.

– Det vil tvert i mot gi oss mindre frihet, dårligere tilbud, mer usikkerhet for ansatte og bli mer kostbart for medlemmer. Blir forslaget vedtatt, vil det bety at vi må bruke kreftene på å hente inn privat finansiering og vurdere høyere kontingenter og høyere priser på våre aktiviteter. Å fjerne ordningen med grunnstøtte vil svekke frivillighets-Norge, sier Solberg.

Rammer miljø og dyrevern

Han deltok i et høringsmøte i med næringskomitéen i Stortinget i forrige uke, i anledning budsjettforslaget.

Blant de andre organisasjonene som etter forslaget skal miste all grunnstøtte, er Dyrevernalliansen, NOAH, Natur og Ungdom, Spire, Nettverk for GMO-fri mat og fôr, Hageselskapet, Norges Birøkterlag, 4H Norge, Geitmyra Kultursenter, Norsk Gardsost, Norges Vel, Det norske skogselskap og Bondens Marked. Grunnstøttebeløpene varierer mellom 101.000 og 7,1 millioner kroner (4H).

Dyrevern nulles – men mer penger til pelsdyrbransjen

Dyrevernalliansen fikk 754.000 kroner i 2017, og mister alt i 2018.

– Dette er dramatisk, og vil ramme dyr som trenger hjelp, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Hun reagerer på at vern av dyr fratas støtte, mens pelsdyrbransjen får økt støtte.

– Fremskrittspartiet og Høyre velger å styrke pelsindustrien, samtidig som de fjerner støtten til oss som arbeider for å stoppe dyremishandling, sier Kleveland.


Foto: Flickr

- Annonse -