Rederiforbundet protesterer mot å betale CO2-avgift i innenriksfart

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Til sjøs har naturgass og LPG (Liquefied Petroleum Gas) som driftsmidler for gods- og passasjertransport i innenriksfart, samt for offshorefartøy – hittil hatt fritak for CO2-avgift.

I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å oppheve fritaket. Det har fått Norges Rederiforbund til å reagere. De mener at en slik opphevelse vil minske incentivene til å bygge og benytte mer klima- og miljøvennlige skip.

Det vil svekke både teknologiutviklingen og det grønne skiftet i skipsfarten, heter det i rederiforbundets uttalelse.

– Næringen er allerede i gang med det grønne skiftet, men uforutsigbarhet knyttet til ordningen skaper usikkerhet, og svekker motivasjonen til å ta de investeringene som er nødvendige for å ta nye steg mot lav- og nullutslipp i skipsfarten, sier næringspolitisk direktør Amund Drønen Ringdal i Norges Rederiforbund i et innlegg på forbundets nettsider.

Har sendt brev til Stortinget

Et åpent brev om dette er sendt til finanskomitèen, energi- og miljøkomitéen, næringskomitéen og transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget, samt de parlamentariske lederne. Flere organisasjoner støtter innholdet i brevet, sier forbundet.

– Den økte avgiften vil direkte ramme rederier i nærskipsfarten som har valgt å gå over til ny lavutslippenergi og vil derfor sterkt redusere utviklingen innen miljøvennlig skipsfart, sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

2-3 millioner i merkostnad pr båt

Flere av medlemsrederiene har valgt å investere i LNG for å bidra til reduserte klimagassutslipp, ifølge forbundet. Den nye avgiften rammer disse rederiene direkte og bidrar til å gjøre omlegging til klimavennlig skipsfart økonomisk ugunstig, mener Rederiforbundet, og viser til at en økning av CO2-avgiften fører til en merkostnad på 2-3 millioner kroner i året pr. fartøy.

Som eksempel på dette trekkes fram rederiet Eidesvik på Bømlo som i flere år har investert i LNG-offshoreskip. Dersom CO2-avgiften innføres har man regnet ut at dette rederiet vil måtte betale 2,5 millioner kroner ekstra for drift av det som hevdes å være ett av Norges mest energieffektive forsyningsskip.

«Bare gass er alternativ til diesel»

Forbundet mener at gassdrevne fartøy er det eneste reelle miljøvennlige alternativet til dieseldrevne fartøy, og viser til at et skip drevet på gass reduserer utslippene av CO2 med 20-25 prosent, utslippene av NOx opp mot 90 prosent og tilnærmet eliminerer alt av SOx-utslipp. Dette er særlig viktig når fartøy befinner seg i fjorder og ved havn i eller nær befolkningstette områder, skriver Norges Rederiforbund.

Ifølge forbundet seiler det i dag 116 gassdrevne fartøy rundt på verdenshavene, og av disse er 60 i norske farvann. Ytterligere 112 fartøy er under bygging eller bestilling, og av disse er kun åtte ment for norske farvann, blir det opplyst.


Foto: Rederiet Eidesvik / Viking Prince (LNG)

- Annonse -