Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Unike skogområder i Nordland fikk vern

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

10 skogområder i Nordland er vernet fra og med 10. november.

KLD mener at to av de vernede områdene – naturreservatene Auster-Vefsna og Storveltlia-Valmåsen – er blant de viktigste skogsområdene som er vernet i Norge noengang.

Vedtaket inngår i arbeidet med vern av viktige skogområder som eies av Statskog SF. De 10 områdene omfatter om lag 57 kvadratkilometer nytt verneareal, av dette er ca 33 kvadratkilometer produktiv skog.

De vernede områdene inneholder store elvedaler med rike skogtyper som kalkskog, lågurtskog og høgstaudeskog. Områdene har også kalkrike fjellbjørkeskoger og store sammanhengende arealer med gammel barskog. De nye naturreservatene er leveområder for mange truede og nær truede arter.

Dette er områdene som er nå vernet:

  1. Auster-Vefsna naturreservat, Grane og Hattfjelldal kommunar
  2. Danielsåsen naturreservat, Grane kommune
  3. Bakomsmitt naturreservat, Hattfjelldal kommune
  4. Forradalen naturreservat, Grane kommune
  5. Geitklauvmyra naturreservat, Grane kommune
  6. Indre Pantdalen naturreservat, Hattfjelldal kommune
  7. Litle Fiplingdalselva naturreservat, Grane kommune
  8. Sirijorda naturreservat, Vefsn kommune
  9. Stavasselva naturreservat, Grane kommune
  10. Storveltlia-Valmåsen naturreservat (utvidelse), Hattfjelldal kommune

Av hensyn til skogbruksinteresser blir ikke området Storvassåsen i Grane kommune vernet i denne omgang, opplyser KLD. Spørsmålet om vern av området Almdalsforsen avventer vedtak i to kraftutbyggingssaker.


Foto: Oversiktsbilde over deler av Auster-Vefsna naturreservat (Christian Brun-Jenssen)

- Annonse -