Helgesen gir lov til å felle 42 ulver i vinter. – Uansvarlig, sier Naturvernforbundet

- Annonse -

[Saken er oppdatert] Klima- og miljødepartementet åpner for lisensfelling av to ulveflokker i vinter, og i tillegg er det vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen.

Totalt blir det tillatt å felle 42 ulv i Norge denne vinteren. Dermed har klima- og miljøminister Vidar Helgesen tatt en beslutning som ikke vil bilegge striden om ulvebestanden i Norge.

– Jeg har i dag vedtatt å åpne for lisensfelling av to ulveflokker som hovedsakelig har revir utenfor ulvesonen. I tillegg er det fattet et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus, som retter opp de manglene Oslo tingrett har påpekt, heter det i Helgesens pressemelding.

Naturvernfornundet har allerede reagert på beslutningen, og kaller klima- og miljøminister Vidar Helgesens ulvekvote for uansvarlig.

– Å skyte tre firedeler av Norges ulvebestand er ingen måte å forvalte en kritisk truet art på. Her vil de skyte 42 av maksimalt 56 helnorske ulver, 75 prosent av bestanden. Ulven er en av våre aller mest truede dyrearter, og har en viktig funksjon i økosystemet. Skal vi ha en levedyktig ulvebestand, kan vi ikke skyte så mange som 42 ulver, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

«Skandaløst»

Til NRK Dagsnytt sier fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, at det nye vedtaket er «direkte skandaløst».

– Nesten all ulv i Norge skal skytes. Dette er nesten en utryddelsespolitikk fra Helgesen, og det er i strid med både internasjonale forpliktelser og det er også i strid med Stortinget. Vi vil ta dette videre, sier Håpnes, som mener at Vidar Helgesen bruker de svenske ulvene som brekkstang for å skyte nesten all norsk ulv.

– Det er uansvarlig, sier han.

– Det er gjort mange tiltak innenfor ulvesonen for å opprettholde beitebruk. Man må heller forsterke disse tiltakene, og gjøre det lettere for folk å leve med ulv. Det er statsrådens og rovdyrnemndenes ansvar å gjennomføre tiltak som kan dempe folks frykt og angst, og gjøre det enklere og bedre å leve med rovdyr. Dette ansvaret har de i liten grad vært seg bevisst, sier Håpnes.

Bondelaget vil ha Slettåsflokken også skutt

De er de to flokkene Osdalsflokken og Julussaflokken som det nå kan jaktes på, mens Slettåsflokken ikke får felles.

Det siste er rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner, ikke fornøyd med.

– Vi ville ha ut Slettåsflokken også. Slettåsflokken er nærgående, og dette virker inn på livskvaliteten i på de som bor i området, sa Frogner blant annet, til NRK.

Til Bondebladet sier Frogner at det at uttaket er redusert med en flokk øker i risikoen for at ulvesonen blir et ulvereservat.

– Dette vil gå enda hardere utover både befolkningen i området og tilstøtende prioriterte beiteområder, sier han.

– Skal være en levedyktig ulvestamme i Norge

Stortinget har vedtatt at det skal være en levedyktig ulvestamme i Norge, minner Naturvernforbundet om. Organisasjonen mener at man ikke da kan vedta at «hele den helnorske bestanden skal kunne skytes ut». Det hjelper lite for å opprettholde en levedyktig ulvebestand at Helgesen reduserer antallet til 42, og sparer Slettåsflokken, uttaler forbundet.

Naturvernforbundet bemerker at det sist vinter ble påvist en nedgang i tallet (51 til 56) på ulver på 17 prosent fra året før. Før Helgesens inngripen hadde rovdyrnemndene vedtatt lisenskvote på 50 ulver i Norge for sesongen 2017-2018. Dette utgjør nesten alle helnorske ulver ved siste registrering, og er selvsagt uakseptabelt, skriver forbundet.

Dropper anke

Rovviltnemndene anbefalte tidligere i år å felle tre ulvefamilier innenfor ulvesonen, men Miljødirektoratet anbefalte en reduksjon til to flokker. Nå har Helgesen kommet med sin konklusjon.

I stedet for å anke dommen fra forrige uke i Oslo tingrett, der WWF Verdens Naturfond fikk medhold i å stanse midlertidig jakten på 12 ulver utenfor ulvesonen, har altså Helgesen fattet et annet vedtak.

Ikrafttredelse av vedtaket er satt til 21. desember.

Ulven i Norge er definert som en kritisk truet art.


 

- Annonse -