Boligutviklere skal følge 10 strakstiltak for grønne bygg

Våronna nabolag. Foto: Helen & Hard

Stor-Oslo Eiendom, Veidekke, Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og OBOS har vært med å utforme ti tiltak for boligutviklere.


Tiltakene er ment å bidra til et grønt og bærekraftig samfunn, og er utformet for å bli tatt i bruk av en samlet eiendomsbransje, heter det i en pressemelding som OBOS har sendt ut.

Blant de nye strakstiltakene for boligbygg, er innføring av miljøledelse og miljømål tidlig i boligprosjekter for å definere prosjektets bærekrafts-ambisjon. Takflater skal utnyttes, og det skal etterspørres innovasjon.

Vil ligge i forkant av krav fra myndighetene

– I OBOS har vi besluttet å løfte miljøkvalitetene i samtlige boligprosjekter slik at alt vi leverer fremover skal ligge minst ett skritt foran myndighetskrav. Som spydspisser i denne satsingen har vi FutureBuilt på Manglerud og Fornebu. På sistnevnte planlegger vi et bærekraftig bolig- og byområde med 700 leiligheter og rekkehus. I tillegg er vi i gang med å utvikle en helt ny, grønn bydel på Ulven. Vi vil bidra til å synliggjøre miljøengasjementet ved å forplikte oss til de ti strakstiltakene innen bærekraftige boligbygg, sa Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS, i forbindelse med at han onsdag skrev under på strakstiltakene som OBOS forplikter seg til  å følge.

Beboerne skal inspireres til bærekraftig liv

Strakstiltakene er en anbefaling til norske boligutviklere om hvilke valg de bør ta på lang og kort sikt for å bidra til et bærekraftig samfunn. Anbefalingene gis av organisasjonene Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.

– Strakstiltakene er basert på Eiendomssektorens veikart mot 2050 som vi lanserte i vår, men måtte tilpasses boligutviklere som bygger for salg og ikke forvaltning av byggene. Flere av tiltakene er like de som ble lansert tidligere i år, men nå inkluderes også tiltak rettet mot beboerne. Blant annet går det ene tiltaket ut på å utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere. Andre tiltak handler om å vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene, samt vurdere hvordan bygget kan inspirere beboerne til å leve bærekraftig, sier Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse.

– Viktig skritt mot nullutslippsamfunnet

Thor Olaf Askjer, adm.dir. i Norsk Eiendom, mener de største byene i Norge har sett en rivende utvikling av miljøbygg i verdensklasse i de senere årene.

– Dette har vært drevet verken av etterspørselssiden eller av forskriftskrav, men av ambisiøse og fremtidsrettede eiendomsutviklere. På boligsiden har vi inntil nå ikke sett den samme utviklingen. Når de mest ambisiøse boligutviklerne tidligere i år har bedt oss om å utvikle strakstiltak tilpasset boligutvikling slik at de også kan slutte seg til «Eiendomssektorens veikart mot 2050», er vi i ferd med å ta et nytt og meget viktig skritt på vei mot nullutslippssamfunnet. Som kjent er det langt flere kvadratmeter bolig her i landet enn det er yrkesbygg. Det er grunn til å uttrykke glede og optimisme, sier Thor Olaf Askjer.


Foto: Våronna nabolag. Foto: Helen & Hard

- Annonse -