Nå får kommunene mindre penger for å samle inn plast

Grønt Punkt Norge senker den samlede økonomiske godtgjørelsen til norske kommuner for plast som samles inn. Selskapet skylder på forventet lavere inntekter og økte kostnader.

Virksomheten Grønt Punkt Norge er en produsentansvarsordning for emballasje, og gjenvinner emballasje fra husholdninger og næringsliv.

Eiere er de fem gjenvinningsselskapene Norsk Returkartong AS, Sirkel Glass AS, Norsk Resy AS, Plastretur AS og Norsk Metallgjenvinning AS.

Fra Grønt Punkt Norge har norske kommuner til nå fått betalt 1290 kroner pr tonn innlevert plastemballasje, uavhengig av volum. I de nye avtalene som skal gjelde for 2018 går man bort fra en flat sats og over til en trappetrinnskalering, basert på hvor mye plastemballasje man klarer å samle inn pr innbygger.

Mer til de flinke, mindre til de dårlige

Når det samles inn under 8 kg plast pr innbygger utbetales det fra nå av bare 900 kroner pr tonn, mens det i andre enden av skalaen vil gi 1500 kroner tonnet om det samles inn over 16 kg plast pr innbygger.

Totalgodtgjørelsen til kommunene blir imidlertid lavere med dette systemet.

– Vi har fått økte kostnader og forventer reduserte inntekter. Dette må dessverre reflekteres i vår godtgjørelse til kommunene som samler inn plast, sa kommunikasjonsrådgiver Gunnar Moen på Grønt Punkt Norges kommunedag som ble holdt like før jul.

Et nytt selskap som har meldt seg på i dette markedet innvirker også på situasjonen, melder Grønt Punkt Norge, som omsatte for 223 millioner kroner i 2016. Driftsunderskuddet var på 733.000 kroner.

– Vi har allerede en aktør som går ut med at det blir 30% billigere å melde overgang til dem, sier Gunnar Moen.

Aktøren er Norsirk, et returselskap for EE-avfall som nå har søkt Miljødirektoratet om å bli godkjent også som returselskap for emballasje.

Vi leverer mer skitten plast enn før

Fra i år vil Grønt Punkt Norge godta innblanding av inntil 10 % (før 5 %) plast som ikke er emballasje. Man vil også ta i mot husholdningsliknende plast fra skoler og barnehager.

Gjennom revisjonene som selskapet utførte i fjor fant man at 10,2 % av innholdet i plastavfallet ikke var plast, og at det blant annet ble funnet bleier, oljekanner og elektronisk avfall. I tillegg ble det registrert mye skitten plast.

Grønt Punkt Norge opplyser at kommunene i økende grad leverer plastavfall med for høy forurensingsgrad, og dermed får avkorting i godtgjørelsen. Det prosentvise antall kommuner som har fått avkorting har økt fra 23 til 35 prosent (2017).


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?