Jubel for vern av Øystesevassdraget

NVE hadde planlagt for full utbygging av dette vassdraget, men nå får verneinteressene grunn til feire: Fra den nye regjeringsplattformen kommer beskjed om varig vern.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Dette er en stor og viktig seier for norsk natur, sier styreleder i Den Norske Turistforening (DNT), Berit Kjøll (på bildet).

DNT gjør en solid markering av vernevedtaket, og ikke uten grunn. Sammen med Bergen og Hordaland Turlag har organisasjonen engasjert seg i arbeid med å verne dette området i over 30 år, melder man på nettsidene.

En underskriftsaksjon for å ta vare på Øystesevassdraget har samlet over 3.000 signaturer, ifølge DNT.

I regjeringserklæringen fra Høyre, Frp og Venstre slås det fast at Øystesevassdraget i Hardanger skal gis varig vern. Naturområdet er lett tilgjengelig for friluftsinteresserte, og er en del av et stort fjellområde med urørt og unik natur, påpeker DNT. Vernebeslutningen var ikke den største overraskelsen, ettersom regjeringen senest i august i fjor gikk i mot framlagte planer for kraftverksutbygging.

– Øystesevassdraget er en naturperle av stor nasjonal verdi. Den strekker seg fra fjellet og helt ned til fjorden, og er en av få gjenværende slike naturområder på Vestlandet. Derfor har DNT engasjert seg sterkt i denne saken også på nasjonalt nivå. I august fikk vi den gode nyheten om at de aktuelle søknadene om utbygging var avslått. At den nye regjeringen vil gå skrittet videre og verne vassdraget for fremtiden er helt fantastisk, sier DNTs Berit Kjøll.

NVE har i skrivende stund ikke kommentert vernevedtaket på sine hjemmesider.


Fotocollage: Naturpress / Kjetil Ree / Wikipedia
- Annonse -