Venstres leder Trine Skei Grande. Venstre gis en del av æren for det som godkjennes av miljøpolitikk i regjeringsplattformen.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Etter at Høyre, FrP og Venstre la fram sin regjeringsplattform har miljøorganisasjonene og flere av deres talspersoner gitt sin dom over miljøforslagene som er lagt fram.

WWF Verdens naturfond mener regjeringsplattformen har et grønt skjær, og at regjeringen setter seg høye mål for å ta bedre vare på naturen, både i Norge og internasjonalt. De noterer seg at regjeringen vil følge opp målet om vern av 10 prosent av norsk skog, arbeide for at Norge når Aichi-målene om vern av natur og sørge for levedyktige bestander av ulv, gaupe, jerv, bjørn og kongeørn.

WWF ser også positivt på at vern av havområder i Norge skal utvides og at regjeringen vil følge opp den globale nullvisjonen for marin forsøpling både internasjonalt og i Norge gjennom en ny offensiv strategi for marin forsøpling.

– Ikke den nødvendige endringen for stans av klimaendringene

Fullt så imponert er man ikke over klimapolitikken:

– Slik det framkommer av regjeringsplattformen, vil de tre partiene ikke legge opp til de endringene i norsk oljepolitikk som er nødvendige for å stanse klimaendringene og omstille norsk økonomi, skriver organisasjonen.

Og Lofoten-vernet kommer litt i skyggen av oljepolitikken forøvrig:

De tre partiene vil utvide oljevirksomheten gjennom nye konsesjonsrunder og fortsette leting og kunnskapsinnhenting i nye områder.

– Dette er sterkt bekymringsverdig, sier konstituert generalsekretær, Karoline Andaur.

– Et godt utgangspunkt

Zero-leder Marius Holm er positiv til klimapolitikken som tegnes opp. På Twitter skriver han:

– Jeløya: En solid grunnmur for god klimapolitikk! Mye snekring på detaljer gjenstår, men godt utgangspunkt. Teknologiutvikling i alle sektorer, åpning for oljefondinv i fornybar, flat, høy CO2avg. Går lengre enn Norges forpliktelser!

Skuffet over at det ikke ble varig vern

«OK for naturvern, uavklart for klimaet», skriver Naturvernforbundet på sine hjemmesider. Venstre gis mye av æren for at resultatet ble som det ble.

– Det er gledelig at Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen. iskanten, Skagerrak og Mørebankene spares for petroleumsvirksomhet. Likevel er det skuffende at ikke den nye regjeringen vil sette endelig strek for de evigvarende diskusjonene om Lofoten, Vesterålen og Senja, og sørge for å gi områdene varig vern mot oljevirksomhet. At regjeringen nok en gang slår fast at det ikke skal drives oljevirksomhet ved iskanten må også få konsekvenser for de lisensene som er gitt ved iskanten i Barentshavet, sier leder Silje Ask Lundberg.

Om klimaet:

«Vi kan ikke lenger fortsette en klimapolitikk som kutter minimalt med utslipp i Norge. Det er denne regjeringens ansvar å innfri det stortingsvedtatte målet om å kutte utslippene til 48,6 millioner tonn innen 2020. Her mener vi regjeringserklæringen ikke er tydelig nok, og ikke gir noen garantier for at målene nås.»

– Er ikke en grønn regjering

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, tvitrer slik etter at regjeringsplattformen er lagt fram:

– Veldig bra med vern av og sårbare områder! Regjeringsplattformen gir et godt utgangspunkt for klimalederskap, men mye gjenstår før Solberg II kan kalles en grønn regjering.

– Positiv kurs, lovende

SABIMAs leder Christian Steel roser Venstre. På Twitter er hans reaksjon denne:

– Bra for miljø m V i regjering. gir mer positiv kurs for norsk natur. Mye på «overskriftsnivå» og går ikke særlig lengre enn Stortinget allerede har vedtatt, men mange flere positive signaler enn avtalen fra 2013 – som nesten ikke inneholdt noe om natur.

Og denne:

– En med mye lovende for norsk natur. , og må sikre seg miljøministerposten for å ha styringen på de mer luftige målene. Og vi vil ha tilbake «Miljøverndepartementet» eller «Miljødepartementet».

Glad for fortsatt elbilfordeler

Fra Bellona sier leder Frederic Hauge dette:

– Vi gleder oss over at elbilfordelene blir videreført og at de ligger unna Lofoten med oljeboring.  Begge saker var helt nødvendige for at Venstre skulle være med og som forventet.

Og:

– Vi hadde håpet det lå sterkere føringer for å igangsette varig vern av disse områdene og en klarere reversering av både 23. og 24. konsesjonsrunde.


Foto: Wikipedia

- Annonse -