Ansatterepresentant Ole-Gunnar Rasmussen i Statoil brukte sterke ord for å beskrive måten det italienske selskapet ENI håndterer operatøransvaret i Barentshavet.

Rasmussen beskrev Goliat som en skamplett for norsk petroleumsindustri, under presentasjonen av en ny rapport onsdag i forrige uke.

Forsiden på rapporten.

Naturvernforbundet står bak rapporten «Skandalefeltet Goliat – sviket mot Barentshavet», og det er fagrådgiver i organisasjonen, Helga Lerkelund, som har utarbeidet den. Her tar hun for seg ulykkesstatistikk og sikkerhetsbrudd, uhellsutslipp og manglende rapportering, kostnadsoverskridelser, feilinformasjon og rot med tall – alt sammen relatert til Goliat-feltet.

– Goliat ikke representativ

I paneldebatten i forbindelse med lanseringen mente Rasmussen at Goliat ikke på noe vis er representativt for kvalitetsnivået for aktiviteten på sokkelen generelt.

– Prosjektet viser en kulturkollisjon mellom en norsk kompetanse- og tillitsbasert arbeidskultur der sikkerhet og samarbeid står i høysetet, og en ovenfra-og-ned fryktkultur internasjonalt, som på den ene siden undertrykker feilrapportering, og på den andre siden er en opportunisme som utnytter manglende kontroll for å unnvike å etterkomme pålegg, sa Rasmussen.

På generelt grunnlag mente han at sannsynligheten for underrapportering av uheldige hendelser, utslipp, og andre regelbrudd absolutt var til stede, et syn som underbygges i rapporten av fagforening og hovedverneombud. Rasmussen understreket at han ikke selv har jobbet på prosjektet, men har sin sakskunnskap fra Statoil-kolleger som har tilknytning til driften på Goliat.

Ole-Gunnar Rasmussen bekreftet rapportens opplysninger om at ENI i stedet for å bruke kompetent norsk stab til å ettergå pålegg fra Petroleumstilsynet (Ptil) hentet italienere inn, og som så signerte på gjennomførte tiltak uten at de faktisk ble utført etter påleggene. På et spørsmål fra publikum om hvorfor ENI har fått lov til å holde på slik så lenge uten å miste operatøransvaret, eller møte sterkere sanksjoner, svarte han at det er et godt spørsmål som de også gjerne vil ha svar på.

Dødsulykker

Goliat var i utgangspunktet marginalt lønnsomt, og de norske verftene hadde ikke mulighet til å konkurrere på pris med Hyundai Heavy Industries-verftet i Sør-Korea. Teknisk ukeblad har i flere artikler fulgt den brutale dødsulykkestatistikken på verftet, som av landets hovedoganisasjon regnes blant de verste på grunnleggende HMS og arbeidsmiljø. 13 arbeidere omkom i 2014, tre av dem i forbindelse med byggingen av Goliat. Allikevel er verftet populært både i norsk olje- og skipsbransje. Aasta Hansteen-strukturen fulgte Goliat, og det norske oljefondet har lenge vært inne som eiere.

– Johan Castberg-feltet er en annen historie

Rasmussen mente at Johan Castberg-feltet, som involverer både ENI og Statoil, handler om en annen virkelighet, for her har Statoil operatøransvaret.

– Det betyr at norsk standard blir fulgt på alle områder, det er kompetente ansatte i alle ledd, og sikkerheten kommer alltid først, sa han.

Naturvernforbundets Silje Ask Lundberg mener boring i nord er risikabelt uansett. (Foto: T.L. Bjørsvik)

– Statoil ingen sikkerhetsgarantist

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg kjøper imidlertid ikke umiddelbart at Statoil er en garantist for en høyere sikkerhetsstandard.

– Det jeg uansett tror, er at uavhengig av selskapets størrelse så er det en større risikovilje når det kommer til felt som er marginalt lønnsome. Det tror jeg gjelder uavhengig av hvem som er operatør. Videre så er det jo på ingen måte sånn at de store selskapene er perfekte – heller tvert imot. Norgeshistoriens nest største utslipp skjedde på Statfjord A i 2007. Det er Statoil som er operatør her. Og alle gasslekkasjene på Gullfaks C – her er det også Statoil som er operatør, svarer hun til Naturpress i en e-post.

Anbefaler nedstengning og varig vern

Rapporten til Naturvernforbundet konkluderer med en anbefaling om at ENI Norge i første omgang fratas operatøransvaret på Goliat, og at feltet i neste omgang stenges for olje- og gassproduksjon.

ENI har vist en mangelfull håndtering av en rekke alvorlige regelbrudd, heter det i rapporten, og det framsettes også kritikk for manglende oppfølging av manglene, fra OED og regjeringen. Søviknes behandling av Goliatskandalene er alt annet enn tillitsvekkende, blir det påpekt.

Naturvernforbundet mener også Castbergutbyggingen må forkastes, og begrunner det med at disse områdene er altfor sårbare naturområder, og i tillegg vil binde Norge opp til enorme globale klimagassutslipp i minst 30 år fremover.

– Denne utbyggingen må Stortinget si nei til, og all videre oljeleting og nye oljefelt i Barentshavet må stoppes, er konklusjonen i rapporten (kan lastes ned her – sammendrag her).


Artikkelens hovedfoto: Goliat (Foto: T3n60, Wikimedia Commons)

- Annonse -