Bønder over hele landet får nå tilgang til et nytt kraftfôr som gir reduksjon i utslippet av klimagasser fra drøvtyggere på inntil 20 prosent.


Leverandøren Felleskjøpet står bak lanseringen i Norge, og kaller det nye fôret for revolusjonerende.

Det nye produktet, i serien «Formel», ble lagt ut for salg. 1. mars

– Bønder over hele verden har lenge vært kritisert når det gjelder klimautslipp fra husdyr. Derfor er dette et stort gjennombrudd for drøvtyggere. Vi påvirker og reduserer metanproduksjonen samtidig som vi øker utnyttelsen av fôret. I praksis betyr det at bøndene får flere kilo kjøtt og mer melk på samme mengde fôr. Det betyr bedre økonomi for produsenter, samtidig som kjøtt- og melkeproduksjonen blir mer klimavennlig, sier Knut Røflo, administrerende direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling i en pressemelding.

Det vises til at omlag 60 prosent av metanutslippene på kloden kommer fra menneskeskapte kilder, som fossilt brensel, kull, husdyrhold, risproduksjon og avfallsdeponier.

Landbruket står for omlag 9 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge. Fra 1990 til 2016 gikk utslippene til landbruket ned med 4 prosent.

Er også et mer effektivt fôr

Felleskjøpet forklarer at det nye kraftfôret hemmer metanproduksjonen i kumagene ved at et planteekstrakt bestående av essensielle oljer, er tilsatt. En positiv tilleggsvirkning er at  fôreffektiviteten hos dyra øker med fra fem til åtte prosent.

Vitenskapelige fôringsforsøk i Europa har ifølge Felleskjøpet dokumentert virkningene ved bruk av slik planteekstrakt på både okser og mjølkekyr. Disse forsøkene har vist at tilsetningen har gitt en reduksjon i produksjonen av metangasser med 15-20 prosent, eller rundt 10 kg årlig per okse. Felleskjøpets nyutviklede fôr er spesialtilpasset for norske forhold.

CO2-deklarerer alt kraftfôr

Felleskjøpet opplyser at de jobber videre med måling og bedre kunnskap på CO2-feltet.

– Vi tror forbrukerne vil etterspørre klimamerking av produkter i fremtiden, og da må hele verdikjeden ta ansvar. Felleskjøpet jobber på vegne av hele næringen, og derfor har vi begynt å CO2-deklarere alle våre kraftfôrvarianter. Slike målinger gir muligheter til å sette bærekraft inn i et økonomisk system slik at vi kan ta bedre beslutninger i klimaspørsmål. Det som ikke kan måles kan heller ikke styres skikkelig, og dette gir oss viktig kunnskap for å møte klimautfordringene, sier Knut Røflo.

Annonse

 

 

 


Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons, ThorRune

- Annonse -