Fordi stadig flere strømkunder hos leverandøren NorgesEnergi velger å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti tilføres Regnskogfondet velkomne midler.


En avtale mellom det to partene innebærer for at for hver privatkunde som tar et aktivt miljøvalg og knytter 100 % fornybar energi med opprinnelsesgaranti til sin strømleveranse, gir NorgesEnergi 100 kroner i året til Regnskogfondet.

For bedriftskunder styres støtten direkte fra bedriftens strømforbruk.

Resultatet av dette for 2017 ble at NorgesEnergi kunne overføre totalt 1 128 500 kroner til Regnskogfondet.

– Støtten fra NorgesEnergi er helt uvurderlig. Gjennom midlene fra NorgesEnergi får vi anledning til å gjennomføre viktige tiltak for å redde verdens siste regnskoger. Regnskogfondet er avhengig av støtte fra næringsliv og privatpersoner for å gjennomføre aktivitetene i våre 9 prosjektland, sier Anders Bolstad, seniorrådgiver i Regnskogfondet i en pressemelding fra NorgesEnergi.

Regnskogen er en viktig klimaregulator, påpeker han.

– Skogene er et gigantisk karbonlager. De årlige utslippene fra tropisk avskoging tilsvarer de årlige utslippene fra alle verdens biler. Regnskogen har også innvirkning på jordas nedbørsmønstre, noe som igjen er viktig for verdens matvareproduksjon. Regnskogen har brukt minst 60 millioner år på å utvikle seg, og artsmangfoldet overgår alt annet på landjorda. I Norge har vi 38 forskjellige tresorter, i regnskogen finnes det over 50 000 ulike tresorter, sier Bolstad.

Ni av ti kroner går til å redde regnskog

– Vi er stolte av å kunne overføre over 1,1 million kroner til Regnskogfondet. Dette viser at kunder som er opptatt av å få lavest mulig pris på strømmen, samtidig også ønsker å ta miljøansvar og aktivt bidra til å bevare klima og livsmangfoldet på kloden, sier Hans-Erik Ramsdal, daglig leder i NorgesEnergi.

Regnskogfondet skal bruke pengene fra avtalen med NorgesEnergi til å beskytte prioriterte regnskogsområder i samarbeid med lokale miljø- og urfolksorganisasjoner. 89,9 % av de samlede midlene går direkte til å redde regnskogen, det øvrige av midlene går til drift, innsamling og organisasjon, blir det opplyst.

-Annonse-

 

 

 

 


FAKTABOKS Opprinnelsesgaranti

Opprinnelsesgaranti er en sikkerhet for at det produseres like mye fornybar energi tilsvarende det kunden bruker. Dette er med på å sikre at europeiske kraftprodusenter satser på fornybar energi, som solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi.

- Annonse -