- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Miljøenquete


– Tror du Norge når klimamålene for 2050 (80 til 95 % reduksjon i utslippene, målt mot 1990)?

– Såvidt jeg forstår ligger vi ikke så veldig godt an, men jeg er evig optimist og velger å tro at det klarer vi selvsagt. Med grepa politikere og næringsliv som drar i lag.

– Bør Norge bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe)?

– Det har jeg ikke satt meg nok inn i til at jeg har landet på et skikkelig svar. Men når det er sagt – i en tid hvor vi skal bevege oss vekk fra fossilt drivstoff kan det fremstå som uhensiktsmessig å bore i et så flott naturområde som det vi har der. Det ideelle ville vært å finne andre løsninger.

– Hvem fortjener ros for sin innsats for klima og miljø i Norge?

– Alle flinke skolelærere og barnehageansatte som jobber for å gjøre barn og unge mer engasjerte i klimaspørsmål og det som er rundt det.

– Skal vi ha ulv i Norge (levedyktige flokker)?

– Det er det sterke meninger om på begge sider, men jeg bor i Oslo og føler ikke det problemet på kroppen selv. Jeg heller mot at vi skal ha et naturmangfold, men dette er et spørsmål der jeg ikke har satt meg nok inn i problemstillingen. Jeg er fortsatt veldig villig til å lytte til begge sider.

– Kjører du elbil eller bil som går på bensin/diesel?

– Jeg kjører ikke bil. Jeg har lappen, men forflytter meg på en elektrisk transportsykkel som jeg stapper alle de tre barna mine inn i, og det fungerer aldeles glimrende. Og når jeg trenger bil – men det gjør jeg nesten aldri – så benytter jeg meg av nabobil.no.

– Var du mest fornøyd eller mest bekymret – over årets rekordvarme sommer?

– Jeg var dessverre egoistisk og syntes det var aldeles fantastisk med årets varme sommer. Men det lå et dirrende ubehag under, når jeg badet i den varme sjøen.

– Hvordan løser vi miljøproblemet med plast i havet?

– Hvis jeg hadde visst det tror jeg at jeg hadde vært miljøminister eller milliardær.

– Synes du Arendalsuka er en god arena for miljødebatt?

– Arendalsuka er en utrolig god arena for mange debatter! Også innen miljø.

– Om det globale miljøet: Er du A) Pessimist B) Håpefull C) Optimist

– Jeg pleier alltid å være optimist, men her tror jeg at jeg må si håpefull. 

– Vet du hvilken ny lov som trådte i kraft 1. januar 2018?

– Nei.  (Svar: Klimaloven, hvor blant annet klimamålene er nedfelt)


 

- Annonse -