Hywind vindturbin (Ill. foto: Flickr / UD Dep. of Energy).

En produksjon på tre gigawatt havvind i Norge i 2030 vil kunne redusere utslippene fra offshoresektoren med en tredel og skape teknologieksport for 50 milliarder kroner, heter det i notatet.

– Med storskala havvindproduksjon i Norge kan vi få både i pose og sekk. Med en visjon om tre GW havvind i 2030 kan vi både kutte store utslipp av skadelige miljø- og klimagasser samt skape betydelige næringsmuligheter for eksport av teknologi, og dermed bidra til en global klimaløsning, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.

– Kan bli et nytt eksporteventyr

De to partene mener Norge bør ta mål av seg til å eksportere utstyr til havvindindustrien for minst 50 milliarder kroner i 2030, det vil si rundt ti prosent av verdensmarkedet. «En kraftfull visjon og en stor øvingsarena er det som behøves for å realisere visjonen», påpekes det.

Steffen Waal, administrerende direktør for ABB i Norge, understreker at det haster med å komme i gang for å kunne ta en ledende posisjon globalt .

– Foruten å tilrettelegge for utslippskutt på en tredel fra offshorenæringen, som isolert sett er svært viktig for det grønne skiftet, kan storskala utvikling av vindkraftteknologi bli et nytt eksporteventyr, sier Waal.

«Utslippskutt som fra 1 million biler»

I notatet er det skissert hvordan produksjonen av tre GW fra norsk havvind, med tilhørende eksportinntekter fra havvindsrelatert utstyr på 50 milliarder kroner, kan realiseres.

Tretrinnsraketten til ABB og Zero ser slik ut:

  • 1 GW vindkraft ved å elektrifisere sokkelen, kutte klimagassutslipp og åpne de første områdene for havvindparker.
  • 1 GW vindkraft ved å utnytte eksisterende og fremtidige kraft-fra-land-kabler til olje- og gassinstallasjoner, samt knytte sammen offshore strømnett.
  • 1 GW vindkraft ved å knytte ytterligere norsk havvind til land og til kontinentet.

Det er tatt utgangspunkt i at første steg på tretrinnsraketten blant annet inkluderer Equinors foreslåtte vindpark “Hywind Tampen” (88 megawatt, MW) og “Havsul”, som vil bidra med inntil 350 MW bunnfast havvind.

Potensialet for utslippsreduksjon fra norsk offshorevirksomhet med delelektrifisering fra havvind er anslått til 1-3 millioner tonn COårlig, skriver ABB og Zero.

«Det tilsvarer utslippene fra 500 000 til halvannen million bensin/dieseldrevne biler».


 

- Annonse -