Greiner og topper, eller GROT, som ofte blir liggende igjen i skogen, er en viktig bestanddel i biomassen som skal erstatte fossilt i prosessindustrien. (Skjermdump fra Youtube)

Pilot-E er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og ENOVA, som skal støtte prosjekter som kan ta innovative løsninger fra idé til markedet, og det er biokarbon produsert av norsk skogråstoff – i hovedsak avfalls- og overskuddsmateriale som nå skal erstatte de store mengdene med fossilt karbon som prosessen med fremstilling av silisium og ferrosilisumlegeringer i dag krever.

Elkem samarbeider med Treklyngen, Lindum, Begna Bruk, Vardar Varme, SINTEF Energi og NIBIO, og dekker med det hele verdikjeden i prosjektet, som heter BioCarMet.

Biomasse skal gi nullutslipp i prosessindustrien (Foto: Geir J Andersen, Elkem)

Målet for BioCarMet er å utvikle en bærekraftig verdikjede som anvender avfallsbaserte råvarekilder og restprodukter fra treindustrien til bruk i metallurgisk industri. Prosjektet kombinerer norske biobaserte råvarer, ny prosessteknologi for biokarbonproduksjon, og testing og verifikasjon i fullskala i et av Elkems industrianlegg, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

– Elkem har et mål om å kutte de fossile utslippene fra den norske virksomheten med 40 prosent innen 2030, noe som tilsvarer 1 prosent av Norges utslipp. Dette prosjektet er et viktig steg på vegen, sier Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har både gjennom kompetanse- og innovasjonsprosjekter bidratt til at forskningsmiljøet og næringsliv har bygd kompetanse innen bruken av trestokken i Norge.

– Vi viderefører Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) fra tidligere forskningsprosjekter som gjør at vi er der vi er i dag, sier Marit Dolmen som er ansvarlig for prosjektet i Elkem. – Pilot-E-prosjektet har svært høy kompetanse gjennom hele verdikjeden, med inngående kunnskap om fornybare råvarer, avansert produksjonsteknologi og sluttprodukter med svært strenge kvalitetskrav. Spesielt på råvaresiden vil partnerne i prosjektet være svært viktig for oss.

– Vi er veldig glade for at Pilot-E anerkjenner det viktige arbeidet vi gjør ved å innvilge midler til prosjektet. Støtten kommer i en kritisk fase i prosjektet, hvor vi går fra FoU til industrialisering. Om vi lykkes med dette prosjektet får vi industrialisert en teknologi som bidrar til store reduksjoner i CO2 utslipp fra fossile kilder, samtidig som vi bidrar til å etablere ny landbasert industri i Norge basert på bærekraftige råvarer, sier Håvard Moe.

Håvard Moe, Elkem (Foto: Elkem)

Prosjektet er delt opp i to faser, hvor biokarbonet først skal testes videre i storskala laboratorium i 2019, før det i fase to (2019-2020) skal testes i en industriell pilot. Resultatene i prosjektene vil ha et bredt spredningspotensial både til annen norsk metallurgisk industri og i verden for øvrig.

- Annonse -