Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Hambro forlenger med nytt åremål (6 år) i Miljødirektoratet

Ellen Hambro (54 år) har i statsråd i dag fått sin andre åremålsperiode som direktør i Miljødirektoratet.

Hambro har hatt ulike stillinger i Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet og vært direktør i Statens forurensningstilsyn før hun ble direktør i Miljødirektoratet i 2013.

Hun har ledet arbeidet med sammenslåingen av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet, i interimsperioden fram til Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli 2013.


 

- Annonse -