IEA mener nye investeringer i fossile brennstoff kan avsluttes allerede i 2030. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

CO2 utslippene økte kraftig i 2018 (+1.6%). Verdens energibehov økte med hele 2.3% i 2018.

«Nå er vi virkelig i trøbbel. Et ødeleggende globalt tilbakeslag», skrev «The Washington Post» 27.mars.

I denne settingen blir det absurd at Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre vil øke satsingen på olje og gass: «Olje og gassnæringen er en næring for fremtiden. Den skal utvikles, ikke avvikles. Vi skal ikke sette en sluttdato». Skrev Gahr Støre til Dagsavisen 21. mars 2019, i artikkelen «Nøkkelen til egen fremtid».

Det kan være greit å vite for de titusener av klimastreikende ungdommer som får stemmerett til stortingsvalget i 2021.

Are Damman og Elin Leer-Salvesen. Foto: Privat.

Opplysningene i artikkelen i «The Washington Post» viser at det er feil når det hevdes at CO2-utslippene vil gå ned om vi går over fra å produsere olje til å produsere gass.

Tallene viser klart at veksten i energiforbruk fullstendig overgår alle eventuelle CO2 reduksjoner ved bruk av gass. Så lenge veksten i forbruk og energi fortsetter å øke, vil det i tillegg spise opp alle fordeler med vindmøller, solpanel og elbiler.

Dette har vi jo allerede dokumentasjon på: Det har i flere år vært en voldsom økning i produksjon av gass (fracking m.m.), elbiler, vindmøller og solpanel. Likevel fortsetter CO- utslippene å øke. Slik tyder alt på at det vil fortsette, så lenge vi ikke stanser veksten.

Det er ikke vanskelig å se for seg et scenario der CO2 utslippene fortsetter å øke, klimaet kollapser, naturgrunnlaget er ødelagt og jordas ressurser er tappet ut, til tross for at alle har elbiler, alle hustak er dekket av solpanel, det står vindmøller på hver ledig flekk i naturen, og på tross av at all olje- og kullproduksjon er erstattet av gass.

Så la oss lytte til de mer en 20.000 forskerne bak oppropet «Warning to Humanity» som har greid å legge sammen to og to og forteller oss at veksten må stanse og forbruket må ned hvis kloden skal overleve.


Denne kommentaren ble først postet på forfatternes Facebook-side.

- Annonse -