Norge genererer 1,2 millioner tonn organisk avfall per år. Nå skal et nytt forskningsprosjekt forvandle dette avfallet til verdifulle bærekraftige produkter som kan bidra til å rense jord, luft og vann, samt redusere giftavrenning, utslipp og miljørisiko.

Forsknings- og utviklingsprosjektet VOW står for Valorization of Organic Wastes into Sustainable Products for Clean-up of Contaminated Water, Soil, and Air. Med bevilgning fra Norges forskningsråds BIA-X-Bærekraft program skal man utvikle gode løsninger som gjør avfall om til bærekraftige produkter.

Svarer FN’s bærekraftsmål

Forskningsrådet satser stort på bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. Derfor fordeler de 50 millioner kroner på fem næringsrettede prosjekter som svarer på FNs bærekraftsmål om «ansvarlig forbruk og produksjon». VOW er et av disse prosjektene.

Hovedformålet med forsknings- og utviklingsprosjektet VOW er å benytte avfall til å skape bærekraftige produkter for behandling av jord, luft og avløpsvann. I den samme prosessen ønsker man å destruere giftstoffer, fjerne mikroplast og utnytte frigjort energi.

Bare i Norge alene genereres 1,2 millioner tonn organisk avfall hvert år. Dette er hovedsakelig avfall fra resttrevirke, matavfall og kloakkslam. Denne type avfall er ofte forurenset med giftige stoffer og mikroplast som kan ende opp i naturen. Forskningen i dette prosjektet kan bidra til å løse disse utfordringene.

Les også:Plastavfall i flyktningeleire kan bli fremtidens hus

Biokull absorberer forurensning

Gjennom forbrenning uten oksygen, også kjent som pyrolyse, kan man transformere det organiske avfallet til biokull. Biokull kan modifiseres slik at det får optimale bindingsegenskaper som kan absorbere forurensning i vann, jord og luft. De optimaliserte biokullsorbentene vil bli testet og brukt i virkelige scenarier.

Pyrolyse genererer ikke bare biokull. Under produksjonen bidrar det til å destruere plast og miljøgifter, og immobiliserer metaller. Derfor er pyrolyse den valgte basisprosessen i dette prosjektet. Tidligere forskning har vist at biokull forbedrer jordkvaliteten. Biokullet fungerer som en svamp som samler vann og næringsstoffer i tillegg til forurensning. Det unike er at vann og næring frigjøres til planter, mens miljøgiftene bindes så sterkt at de forblir i kullet.

En viktig tilleggseffekt av biokull er karbonlagring. Pyrolyseprosessen omdanner karbonet i det organiske avfallet til stabile kullforbindelser. Dette forhindrer frigjøring av CO2. Biokull er dermed et sterkt bidrag i kampen for bekjempelse av klimaendringer.

Les også: Bransjestandard for miljøprøvetaking

Sammen om innovativ bærekraft

Prosjektet ledes av NGI og har oppstart i juli. NGI driver anvendt forskning og utvikling som skal komme samfunnet til gode. I dette prosjektet vil de teste ut nye teknikker for bærekraftig avfallsbehandling, samt designe og karakterisere biokullsorbentene. SINTEF er med for å optimalisere pyrolysevilkårene for energi og biokullproduksjon.


Denne saken er en uredigert pressemelding fra Norges Georekniske Institutt. Tittelen er skrevet av Naturpress.

- Annonse -
Vil du annonsere her?