Christian Steel, gen.sekr. i Sabima. (Foto: Sabima)

Av Christian Steel, generalsekretær i SABIMA |

Gårsdagens debatt i Stortinget om forbud mot nydyrking på myr føyer seg inn i den pinlige rekken av miljøpolitiske vedtak man angrer på før man har klart å fullføre vedtaket.

Man innfører flyseteavgift, men det må for all del ikke få konsekvenser for noen.

Myr er verdens mest karbonrike naturtype. Hvorfor gjør man ikke innstramminger i mulighetene for å ødelegge myr, erkjenner konsekvensene, og står for dem? I tillegg til en symfoni av forbehold og bortforklaringer, bruker stortingsrepresentanter sedvanlige tåkeleggingsteknikker med å trekke fakta i tvil, noe det imidlertid ikke er grunnlag for.

I gårsdagens debatt var Høyre klarest. Samtlige tre stortingsrepresentanter fra Høyre stod ufravikelig på myrnaturens og klimaets side, og pekte på at upopulære tiltak kan være upopulære nettopp fordi de faktisk virker. De understreket plikten vi har til å nå klimamålene, uten å torpedere egne utsag med forbehold.

De tre representantene fra SV fulgte tett på, men SVs Torgeir Knag Fylkesnes klarte ikke å la være å si at han vil ha «omfattande dispensasjonar». KrF og Venstre uttalte på den ene siden at det er viktig å bevare myr og stanse klimautslipp, men begge partier er samtidig svært opptatt av å sikre dispensasjoner for de som trenger det. Oppløftende var det likevel at KrFs Steinar Reiten pekte på at alle sektorer og næringer, inkludert landbruket, må forberede seg på tøffe krav for å nå klimamålsettingene vi har satt oss for 2030 – som rykker stadig nærmere.

Vi er svært spente på om forskriftsendringen som skal komme vil inneholde et reelt forbud.

Eller vil denne «miljøseieren» likevel renne ut gjennom myrgrøftene, fordi dispensasjonsordningene blir så omfattende at alle som «trenger» å dyrke myr i praksis får lov? Det er liten vits i et forbud som bare virker der likevel ingen hadde tenkt å dyrke myr. Og det er kommunene som skal få bestemme, som ofte står nær grunneieren og ofte har begrenset kompetanse og kapasitet i miljøspørsmål.

Mest tvetydig i debatten var antakelig saksordfører fra Fremskrittspartiet, som innledet med at det skal bli et forbud – men i påfølgende setninger understreker at det «fortsatt skal være mulig på en god måte å kunne dyrke opp myrområder – så fremt det er til fordel for bonden og for å utvikle en gård», og så gir han landbruks- og matministeren fullt spillerom til å «vurdere hva som er best for norsk landbruk, uten at vi får et totalforbud». Han ønsker seg altså åpenbart et forbud som ikke virker.

Aller mest skuffende var Arbeiderpartiet, som tidligere har stilt seg på naturens og klimaets side i myrspørsmål, men som nå har tverrvendt når det virkelig gjelder. Arbeiderpartiet kaller det en «helhetlig politikk», men har latt seg dupere av gulrotdyrkere på Smøla, som praktiserer en av de mest klimafiendtlige måtene å ødelegge myr på.

Representantene fra Arbeiderpartiet har en forvirrende og alt annet enn helhetlig argumentasjon for sitt syn. Ekstra pinlig er det også at Arbeiderpartiets miljøpolitikere Espen Barth Eide og Åsmund Aukrust ikke var å se i debatten, som handlet om miljøpolitikk. Ingen partier har flere representanter å ta av enn Arbeiderpartiet, men likevel var det fra Høyre, Venstre og SV at både næringspolitikere og miljøpolitikere deltok i ordskiftet, mens Arbeiderpartiets miljøfraksjon vel satt på sine kontorer og bet i seg et sviende nederlag.

Senterpartiet vil selvfølgelig ikke høre snakk om noe som setter begrensninger på landbruket. Greit nok, men det er likevel rart å høre på Senterpartiet, som i det ene øyeblikk sier at forbudet kan ramme tusenvis av bønder i hundrevis av kommuner, og i neste øyeblikk sier at for en bonde er myr «det siste man går inn i» og at diskusjonen er «veldig lite interessant». Angivelige klimatiltak som Senterpartiet ønsker seg er for øvrig nærmest identiske med næringstiltak som er optimalt for bønder og skogbrukere. Det ville naturligvis vært flott om det var slik, men dessverre er nok ikke verden så enkel.

Det mest oppløftende fra Stortingets behandling av «myrsaken» er at samtlige partier vil ha forbud mot andre tiltak som ødelegger myr. Det er vi helt enig i! Flere stortingsrepresentanter gjentok dette i gårsdagens debatt. Sjelden har vel miljøminister Ola Elvestuen hatt et klarere mandat til å gå i gang med et miljøtiltak, og vi forventer lynrask respons fra regjeringen på Stortingets klare og tverrpolitiske ønske.

Vi er glad for at Stortinget endelig har tatt seg sammen og vedtatt en bestemmelse i jordlova som åpner for å ta klimahensyn når det gis tillatelse til nydyrking av myr. Det skulle bare mangle! Vi vil bli enda gladere når et slikt forbud faktisk kommer. Venstre har satt myr på den politiske dagsorden, men det er nå to og et halvt år siden at KrF og Venstre krysset forbud mot nydyrking på myr av som en «seier» i en særdeles vanskelig forhandlingshøst for klimatiltak i statsbudsjettet. Etter brudd og krise, var forbud mot nydyrking på myr ett av tiltakene som reddet det borgerlige samarbeidet høsten 2016. Klokken tikker fortsatt.

Vi forventer at landbruks- og matminister Olaug Bollestad og regjeringen nå ikke lar måneder og enda en ny dyrkingssesong gå uforstyrret hen før forskriften blir endret. Forslag til forskrift ligger klar i departementet, og for at det ikke skal bli pinlig må forskriften vedtas snarest – også slik at ikke flere dyrkingssesonger går uten at forbudet får effekt.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?