Ill.foto: Wikimedia Commons.

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Greenpeace, WWF Verdens naturfond, Norges Kystfiskarlag, Sabima og Bellona mener olje- og energidepartementets forslag til TFO 2019 må forkastes, og TFO-ordningen avvikles.

Det er konklusjonen i en felles høringsuttalelse som organisasjonene har sendt til behandlingen av TFO for 2019, den årlige konsesjonsrunden for tildeling i forhåndsdefinerte områder.

Regjeringen har til årets runde foreslått en utvidelse på 90 blokker, hvorav 48 ligger i Barentshavet.

Fagansvarlig Arktis i Bellona. Sigurd Enge, kommenterer kravet om avvikling av TFO:

– Vi har i årevis bedt om at hele TFO-ordningen avvikles. I sin iver etter å utvide aktiviteten, fortsetter Olje- og energidepartementet også i denne utlysingsrunden å ignorere faglige råd, sier Enge.

Da regjeringen varslet TFO-runden 14. mars, sa leder i Naturvenrforbundet, Silje Ask Lundberg at oljebransjen har ingenting i Barentshavet å gjøre.

– Dette er svært sårbar arktisk natur hvor vi finner noen av verdens viktigste gyte- og oppvekstområder for fisk. Et oljeutslipp i disse områdene vil kunne få katastrofale konsekvenser for de livsviktige økosystemene der.

«Må få mindre, ikke større areal å lete på»

De undertegnede organisasjonene er bestemte på at regjeringen vil bryte med dagens unge og kommende generasjoners rett til et levelig miljø dersom forslaget gjennomføres.

«Forslaget er til hinder for grønn omstilling, vil øke Norges og verdens klimagassutslipp, utgjør en finansiell risiko, og er en stor økologisk trussel da det foreslås oljevirksomhet med svak oljevernberedskap i eller i nærheten av særlig verdifulle områder», heter det i brevet.

Høringsuttalelsen inneholder 7 hovedpunkter, hvorav en handler om grønn omstilling.

I dette punktet viser organisasjonene til ny forskning som viser at «dersom Norge skal redusere klimagassutslippene i tråd med det som kreves for å nå klimamålene og forhindre farlige klimaendringer, må oljeindustrien få mindre, ikke større, areal å lete etter og utvinne olje på».

Protestene fra ungdom, og skolestreikene denne våren bringes også inn.

» De undertegnede organisasjonene mener det er uklokt og motstridende å tildele oljelisenser som vil bidra til å forverre klimaendringene. 22. mars i år streiket over 40 000 skoleelever med blant annet krav om ingen nye tildelinger av oljelisenser. TFO 2019 er åpenbart i strid med dette kravet.»

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.


 

- Annonse -