Ingeborg Mikkelsen er fra Oslo.

Miljøenquête


– Skal vi føle skam når vi reiser med fly (flyskam)?

– Jeg synes ikke det, for jeg mener det ikke er det verste vi gjør. Men vi bør forsøke å velge alternative reisemåter, særlig innenlands.

– Hvis du hadde gått i niende klasse i dag – hadde du blitt med på skolestreik for klima?

– Ja.

– Hvem fortjener ros for sin innsats for klima og miljø i Norge?

– Natur og Ungdom og Miljøpartiet De Grønne – de er begge med på å skape bevissthet.

– Skal vi ha ulv i form av levedyktige flokker Norge?

– Ja, det synes jeg.

– Kjører du elbil eller bil som går på bensin/diesel?

– Kjører ikke bil.

– Skal vi ha storstilt utbygging av vindkraftanlegg i Norge?

– Det kommer an på. Hvis det går ut over lokal natur og lokal fauna, synes jeg ikke vi skal det. Men vind er likevel viktig å satse på.

– Hvordan løser vi problemet med plastforsøpling?

– Det har jeg neppe svaret på! Men det handler mye om bevisstgjøring, og at vi resirkulerer og benytter nedbrytbar og kompostérbar plast. Og vi må kutte forbruket.

– Vil miljø og klima bety noe for deg når du skal stemme ved kommunevalget til høsten?

– Helt klart, ja.

– Hvilken karakter vil du gi dagens regjering på klimapolitikken – på en skala fra 0 til 10?

– 1.

– Bør det settes en sluttdato for oljevirksomheten i Norge (og i så fall, når)?

– Ja. Og hvis vi skal ha et godt sted å leve i framtiden bør den datoen settes til ganske snart, eller at virksomheten i det minste bygges kraftig ned.


 

- Annonse -