2019 blir gjennombruddsåret for elbuss i Norden

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

– Det er gledelig å se at elbussene er blitt et vanlig syn i Oslos gater. Elbussene reduserer CO2-utslippene i Oslo tilsvarende 490 ganger med dieselbil rundt ekvator, og gjør bylufta renere, sier miljø-og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

– Vi gleder oss til å få enda flere elbusser frem mot 2028, da hele bussparken skal ha null utslipp.

Berg var tilstede under åpningen av Nordisk konferanse for nullutslippsbusser i Oslo onsdag. Konferansen gikk over to dager.

Det er i dag 170 nullutslippsbusser i drift i Norge. Den største elbussflåten er i Oslo og Akershus, med 115 batterielektriske busser. Sentralt i strukturen i Oslo er det nye elbussanlegget som ligger på Alnabru. Her er det lagt inn 10 MW strøm, og det er tilrettelagt for å lade 30 elektriske leddbusser samtidig. Det er også ladepunkter, både for sakte og hurtig lading, på Klemetsrud, Jernkroken og i Persveien.

Anlegget i Strømsveien ble offisielt åpnet under den Nordiske elbusskonferansen som finner sted i Oslo i disse dager. Foto: Ruter.

Prisnedgangen kommer

– Siden vi startet med elbusstesting i 2017 har vi vært gjennom en innovativ og lærerike prosess sammen med våre operatører. Vi har brukt tiden godt, og modnet verdikjeden, sa plandirektør Snorre Lægran i Ruter.

Han mener prisutviklingen vil gå relativt raskt i favør av elbussene.

– Det er litt dyrere nå, men det endrer seg. Investering i elbusser og nødvendig infrastruktur innebærer nå en merkostnad på rundt 10-15 prosent, men vi har allerede sett en prisnedgang på elbuss i anbudene vi har gjennomført i de to siste årene.

Trolig vil utslippsfrie alternativer være lønnsomt mot dieseldrift rundt 2025, ifølge Lægran.

– Hele verdikjeden må involveres

– For at vi skal nå målet om utslippsfritt i 2028, så har det vært viktig at hele verdikjeden er involvert. Endringene skjer fort, og Ruters bestillinger har bidratt til raskere utvikling også i produsentleddet. I Ruter er vi glade for at vi gjennom mange år har hatt så ambisiøse eiere, som har bidratt til at skiftet til mer miljøvennlig transport går raskere enn det ellers ville gjort, sier Lægran.

Veksten for nullutslippsbusser pågår i regionen forøvrig, og ellers i Norge. I sommer har 39 elbusser blitt satt inn i trafikk på Romerike, og i løpet av de neste to årene ventes 150 elbusser å være på plass i Bærum kommune. Utviklingen tar fart i Drammen, Trondheim, Stavanger og Bergen. Hamar er i startgropa.

Leder for materiell og anlegg i Ruter, Jon Stenslet fra Ruter, Marius Gjerset fra Zero, miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Berg, administrerende direktør i Nobina, Jan Voldsdal, plandirektør Snorre Lægran i Ruter, administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen og administrerende direktør i Norgesbuss, Atle Rønning. Foto: Ruter.

Åtte ulike busstyper

De helelektriske bussene pluss de fem hydrogenbussene i Oslo og Akershus reduserer utslipp fra kollektivtransporten med 5500 tonn CO2 årlig. Det er like mye som 3500 dieselbiler. I tillegg reduseres NOx-utslippene årlig med 38 tonn, som tilsvarer 7100 dieselbiler og eksospartikler tilsvarende 3300 dieselbiler. Disse utslippskuttene kommer i tillegg til det som spares ved at andelen som velger å la bilen stå, og heller reise kollektivt, øker.

Det er de tre operatørene Unibuss, Norgesbuss og Nobina som kjører elbussene i Oslo og Akershus. De har valgt ulike leverandører, og det er totalt åtte ulike elbusstyper i drift. Unibuss har 30 elektriske leddbusser og ti elektriske singelbusser fra VDL samt to singelbusser fra Solaris. Nobina har valgt den kinesiske bussprodusenten BYD og har totalt 44 elektriske leddbusser. Norgesbuss har 29 singelbusser, fra Solaris, Mercedes Benz og Volvo.

Få tekniske problemer

I alle de nordiske landene pågår det innfasing av elektriske bussflåter, og på konferansen ble status rapportert fra både Sverige, Danmark, Island og Finland. Hittil er det Sverige som har den største elbussflåten, med Norge på andre plass.

Det blir ikke meldt om større vanskeligheter av noen art, knyttet til bruken av elbussene. Det norske vinterklimaet har vist seg ikke å være noe problem. Sjåførene sier bussene er gode å kjøre, og de skaper mindre støy. Bussene er litt bredere enn en dieselbuss, og det ble sagt under konferansen at det er stor forskjell på en dyktig elbussjåfør og en litt mindre dyktig elbussjåfør.

Et problem på leverandørsiden er at det er en kamp på markedet for å få tak i batterier.


 

- Annonse -