HISTORSK DATO: Over hele verden streiket hundretusener av barn og ung for klimaet i dag, 20. september 2019. Foto bakgrunnsbilde: Twitter / Sally McManus, Secretary of the Australian Council of Trade Unions.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

20. september arrangerte ungdom verden over en global streik for klimaet. Det er et historisk signal som nå sendes til de voksne, verden over, om at vi må legge om økonomien vår.

Presis samme dag argumenterer Industri og energi på NRKs debattprogram Politisk kvarter om at hastigheten på det grønne skiftet kan gå for fort, av hensyn til norske arbeidsplasser.

Dette er en klassisk uenighet, mellom miljøbevegelse og fagbevegelse, der det utvilsomt er sterke krefter i fagbevegelsen som ønsker å sette eksisterende arbeidsplasser foran det å skape nye grønne arbeidsplasser.

Dersom Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne (MDG) inngår samarbeid, ja da kan resultatet bli demonstrasjoner og brennende bildekk i Norge, sier Bjørnar Moxnes, til NTB, med klare referanser til de franske Gilets jaunes – «de gule vestene» – og voldelige opptøyer i Norge.

Samme dag som kanskje hundretusenvis av ungdommer har demonstrert – verden over – i en klimastreik som ble initiert av Greta Thunberg, så truer altså venstresida med franske tilstander og gule vester, dersom MDG får for sterk innflytelse. Dette er i beste fall umusikalsk overfor de ekstremt mange barn og unge som akkurat nå demonstrerer verden over. I verste fall er dette en svært dårlig politisk prioritering.

Dialog mellom de grønne og røde

I dag 20.september 2019 var det også en jubileumsmarkering i Oslo, som feirer at det i år er ett hundre år siden den internasjonale arbeidsorganisasjonen – ILO – ble etablert, og at det er 50 år siden denne organisasjonen ble tildelt Nobels fredspris.

Den tidligere fagforeningsmannen, briten Guy Ryder, er leder for ILO. Han var også tilstede på markeringen på Nobels fredssenter i Oslo i dag, hvor han understreket at teknologisk og klimapolitisk omstilling må skje på en sosialt rettferdig måte. – Den norske modellen er et bra rammeverk for å få det til, mente han.

Som den eneste trepartsorganisasjonen i FN, bringer ILO sammen regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere i 187 medlemsland, for å lage internasjonale standarder for arbeidslivet, utvikle politikk og fremme anstendig arbeid.

Grønn økonomi og omstilling av arbeidslivet, globalt, er et høyt prioritert tema for ILO: “Vi kan ikke tolerere kostnadene ved handlingslammelse overfor klimaendringene”, uttalte Guy Ryder tidligere i år.

«Vi ser en verden med et skrikende behov for dialog, toleranse og kompromiss. Midt oppi alt dette finnes det en FN-institusjon som har gjort dialog og forhandlinger til en kunstform: ILO», skriver Nobels Fredssenters direktør Liv Tørres i en kronikk på Transit magasin. 

Handlingslammelse gir taleforbud

På grunn av manglende fremgang mot Parisavtalen har FNs generalsekretær António Guterres invitert til et ekstraordinært klimatoppmøte mandag 23. september. Dette er det samme møtet Greta Thunberg har seilt i to uker til New York for å delta på.

Norge er blant landene som har fått lov til å tale i FN på mandag. Men ca. halvparten av landene som ønsket å snakke under klimatoppmøtet har fått avslag. 17 norske organisasjoner ber Solberg om å presentere ny og mer ambisiøs klimapolitikk under FNs klimatoppmøte i New York, også i en kronikk på Transit magasin.

Rødts Dokument 8-forslag om en rettferdig og miljøvennlig industriell revolusjon har mange offensive og progressive sider, men innleder med behovet for hensynet til nasjonale norske industriinteresser, norske naturressurser og norsk fastlandsindustri.

Mens norsk fagbevegelse og venstreside diskuterer norske arbeidsplasser, så reiser ungdom seg verden over til opprør. Klimakrisen er internasjonal. Og den kan kun løses med internasjonale virkemidler. Et så ensidig nasjonalt fokus som vi finner på norsk venstreside vil bli en bjørnetjeneste overfor norske industriarbeidere. Den grønne omstillingen er internasjonal, og den fossile økonomien vil oppleve stadig lavere lønnsomhet.

ILOs nevnte krav om internasjonal klimahandling er en god rettesnor for fagbevegelsen her hjemme. Samtidig bør grønn og rød side i klimakampen lytte og lære av ILOs viktigste verktøy: Dialog.


 

- Annonse -