Øl på trefiberflaske nærmer seg

- Annonse -

Det danske bryggeriet Carlsberg har jobbet med å utvikle en trefiberflaske siden 2015. Nå er man nærmere en løsning for markedet.

Målet har vært å utvikle en flaske som er laget av 100 prosent  bærekraftig fremstilt trefiber, og som samtidig er både er 100% biobasert og fullt resirkulerbar.

Nå foreligger det to prototyper, hvorav den ene inneholder en tynn resirkulert PET-polymerfilmhinne på innsiden, mens den andre har et tilsvarende lag av 100% biobasert PEF-polymerfilm.

Carlsbergs ambisjon er en 100% biobasert flaske uten polymerer.

Carlsberg og Ringnes deltar i bærekraftsprogrammet Together Towards ZERO – som blant annet inkluderer en forpliktelse om at alle bryggeriene skal være karbonnøytrale innen 2030. I samme periode skal det totale karbonavtrykket til det globale konsernet reduseres med 30 prosent.

Ifølge en pressemelding ligger Ringnes godt an i dette arbeidet, og selskapet har som mål å bli karbonnøytrale ved alle selskapets produksjonsanlegg i løpet av 2020.


 

- Annonse -