- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det amerikanske finansnettstedet Bloomberg har grepet fatt i oppstarten av det kjempestore Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, og ilandføring av den første oljen til Mongstad.

«Timingen med Norges største oljeprosjekt på flere tiår er en smule pinlig», er tittelen på Bloomberg artikkel.

Journalisten Mikael Holter påpeker at åpningen kommer på et tidspunkt hvor presset på oljeindustrien og myndigheter for å treffe tiltak mot klimakrisen aldri har vært større.

«Om all oljen i Johan Sverdrup brennes opp vil det tilføre atmosfæren om lag 1,1 mrd tonn CO2, noe som er like mye som 20 ganger Norges årlige totalutslipp»

At feltet, som Equinor er hovedeier i (42,6 %), er ment å produsere olje i 50 år – langt forbi tidspunktet hvor verdens klimagassutslipp må være null for å unngå oppvarming med mer enn 1,5 grader – har heller ikke unngått journalistens oppmerksomhet.

Fra Johan Sverdrup-feltet vil det bli hentet opp mellom 2,3 og 3,2 miliarder fat med olje, og det nye feltet gir et tillegg i Norges oljeproduksjon med 33 %, ifølge Bloomberg. Verdien som tilføres den norske statskassen er av Equinor estimert til å bli 900 milliarder kroner.

Om all oljen i Johan Sverdrup brennes opp vil det tilføre atmosfæren om lag 1,1 mrd tonn CO2, noe som er like mye som 20 ganger Norges årlige totalutslipp.

Bloomberg har hentet inn en kommentar fra professor Klaus Mohn, rektor ved universitetet i Stavanger.

– Det er forståelig at dette kan bli sett som et paradoks i tider som disse. Men Norge har vært stae på å opprettholde et skille mellom oljepolitikken sin på den ene siden, og klimapolitikken på den andre, sier Mohn.

Mange andre internasjonale medier har merket seg oppstarten av Johan Sverdrup. I en oversikt som Nettavisen har publisert i dag, siteres kommentatorer i aviser som Die Welt, Financial Times og Fortune.

Nettavisen siterer blant annet Fortune – knyttet opp til det faktum at Norge vil bore 30 til 50 brønner hvert år frem mot 2023:

«Dette understreker selvfølgelig en pinlig motsigelse. Norge er en pionér når det gjelder å ta i bruk grønn teknologi – elbiler har nesten blitt standarden, og befolkningen er avhengig av grønn vannkraft. Samtidig er det et land som har bygd rikdommen sin på oljeboring offshore», skriver Fortune.

 

- Annonse -