Paneldebatt i Trondheim, mandag: Fra v. møteleder, Ole Borten Moe, Marius Gulbranson Nordby, Norunn Krokeide og Ola Dimmen. Foto: Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

TRONDHEIM (Naturpress) Lederen for Grønn Ungdom i Trøndelag, Norunn Krokeide, var klar på at utslippene må ned og at oljenæringen må fases ut, i en debatt i Trondheim mandag.

Temaet var klimasøksmålet og ankesaken som nå er i gang. Den første timen var satt av til jurist Marius Gulbranson Nordby sitt spesialforedrag om Grunnlovens paragraf 112, miljøparagrafen.

– Forskning viser at noe oljeproduksjon vil erstattes av andre land om Norges produksjon stanser, men ikke alt. Ambisjonene til norsk oljeindustri krasjer fullstendig med klimaambisjonene om å klare 2-graders målet, slo Krokeide fast.

– Vi kan ikke stanse andre land i å utvinne olje, men vi kan stanse vår egen utvinning. Vi må ikke bidra til å gjøre dette enda farligere, sa Krokeide, som også sitter på fylkestinget for MDG.

«Panelets Belzebub»

Debattpanelet på Litteraturhuset i Trondheim besto foruten Krokeide av oljeinvestor og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe, jurist Marius Gulbranson Nordby (med miljøparagrafen i Grunnloven som spesialfelt) og Ola Dimmen, leder for Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim og Omegn.

– Jeg antar at jeg er panelets Belzebub, sa Ola Borten Moe, som også hadde ekstra taletid med en gjennomgang av Norges oljevirksomhet og oljepolitikken som føres.

Borten Moes innlegg bød ikke på noen overraskelser, og bar i seg godt kjent argumentasjon om at Norges oljeproduksjon er viktig fordi produksjonsutslippene våre er lavere enn mange andres. Norsk gass er broen til fornybarsamfunnet for flere land, hevdet han. Borten Moe mente dessuten at de færreste i Norge ønsker å gå glipp av det økonomiske bidraget som oljevirksomheten leverer til den norske samfunnsøkonomien.

– Oljeinntektene har påvirket vår livsutfoldelse. Og globalt har tilgangen til energi vært med å løfte hundrevis av millioner ut av fattigdommen. I Kina har det blitt en stor middelklasse.

Ola Borten Moe minnet også om at Stortinget i 2013 enstemmig vedtok åpning for oljeleting i Barentshavet sør-øst.

– Grunnloven – ikke en dumpingplass for valgløfter

Noe av diskusjonen på møtet kom til å kretse rundt et punkt som var sentralt da saken var oppe i Oslo tingrett, om hvorvidt makt forflyttes fra myndigheter til domstolene dersom en rettsinstans realitetsbehandler bestemmelsen i paragraf 112 om at staten skal iverksette tiltak (for miljøet).

Regjeringsadvokat Fredrik Sejerstedt argumenterte i Oslo tingrett i 2017 med at denne ordlyden må forstås som en «programerklæring», og at Stortingets intensjon aldri var at staten faktisk pålegges en aktiv rolle i dette. En tolkning som ble kontant avvist av Gulbranson Nordby i sitt foredrag.

– Grunnlovens paragraf 112 er klar, da er jeg ikke interessert i hva Stortingets intensjon var. Grunnloven er ikke en dumpingplass for valgløfter, sa Gulbranson Nordby.

Ola Dimmen fra Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) var blant annet opptatt av risiko – knyttet til klimautviklingen, og konkret til oljeleting i Arktis.

– Det er en risiko ved å fly, og det er en risiko ved å ta tog – vi vet om det og vi håndterer det. Vi vet om risikoen ved klimagassutslippene også, og den er bare så altfor stor til at vi kan holde på som vi gjør.

– Grunnlovens paragraf 112 er klar, da er jeg ikke interessert i hva Stortingets intensjon var. Grunnloven er ikke en dumpingplass for valgløfter.

Marius Gulbranson Nordby

Han minnet om at Riksrevisjonen har påpekt at oljeberedskapen i nordområdene er mangelfull, og avsluttet så med en spådom:

– Teknologiutvikling og klimaambisjoner vil gjøre oljeutvinningen ulønnsom, sa Dimmen.

I dag er andre dag i behandlingen i Borgarting lagmannsrett. Tidligere høyesterettsdommer og partsrepresentant for Besteforeldrenes klimaaksjon, Ketil Lund, holder sitt innlegg. Resten av dagen blir det vitneprov fra fagkyndige: Eystein Jansen og Bjørn Samset om klima, Mads Greaker og Knut Einar Rosendahl om saksbehandlingsfeil.

Klimasøksmål Arktis har publisert sin gjennomgang av dag 1 her.


 

- Annonse -