Seniorrådgiver Inga Fritzen Buan, WWF Verdens naturfond Norge. Foto: Naoyuki Yamagishi / WWF-Japan.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Det er ventet mer enn 20.000 delegater til klimakonferansen. Blant de som tar en helt naturlig plass er miljøorganisasjonene.

Seniorrådgiver innen klima og energi i WWF Verdens naturfond, Inga Fritzen Buan, skal være til stede i Madrid. Med bakgrunn i at to nye IPCC-rapporter i løpet av det siste året har understreket klimaalvoret vi står oppe i, har hun forventninger til hva Norge skal stå for.

– I Madrid må Norge presentere ambisiøse nasjonale mål og bidra til at forhandlingene blir et kappløp mot toppen. Vi forventer at Norge er på lag med de progressive kreftene og står imot dem som vil forsøke å vanne ut Parisavtalen og hindre multilateralt samarbeid for å bekjempe klimakrisa, sier hun.

I Madrid skal Fritzen Buan besvare spørsmål og videreformidle kontakt til andre fageksperter i WWF internasjonalt.

Må kutte utslippene med 7,6 % årlig for å nå 1,5-graders målet

Den aller ferskeste rapporten fra FN, og som nok i høy grad vil prege COP25, er UNEPs “Emissions Gap Report 2019”. Rapporten er den første i sitt slag som vurderer gapet mellom regjeringenes planer for kutte klimautslipp med faktiske planer for produksjon av fossil energi.

Og FN-rapporten er klar i sin advarsel: Landene planlegger å produsere betydelig mye mer fossil energi innen 2030 enn hva som er forenlige med å oppnå Paris-avtalen.

Dette er noen av konklusjonene i denne FN-rapporten:

  • Globale utslipp må kuttes med 7,6 prosent hvert år de neste ti årene for at vi skal nå 1,5 gradersmålet.
  • Med dagens utvikling er verden på vei mot en temperaturøkning på 3,2 ° graders oppvarming.
  • Vi har kunnskap og nødvendig teknologi for å redusere utslippene, men omstillingen må begynne umiddelbart.
  • G20-landene står for 78 prosent av alle utslipp, men 15 G20-medlemmer har ikke forpliktet seg til en tidsplan mot netto nullutslipp.

«Rike Norge må gå foran i nødvendig utfasing av fossil energi»

Inga Fritzen Buan mener at petroleumsvirksomheten må trappes ned, og at samtidig som vi faser inn fornybar energi, må vi fase ut fossil.

– Norge, som et rikt land som i stor grad har bygd sin rikdom på olje og gass, må ta sin del av ansvaret for å gå foran i den nødvendige utfasing av fossil energi. Det er dypt urettferdig at de som rammes hardest av klimaendringer, er de som i minst grad har forårsaket problemet. Rike land har skylden for et problem som går ut over fattige land og må derfor bidra til å kutte utslipp og til klimatilpasning også der, sier Inga Fritzen Buan.

Hun påpeker at omstilling fra fossil til fornybar energi ikke bare har en stor klimaeffekt, men bidrar også positivt til bedre folkehelse som følge av mindre luftforurensing.

– Det gir også bedre energisikkerhet fordi ressurser som vind og sol er bedre fordelt enn kull, olje og gass, og det gir fattigdomsreduksjon gjennom energitilgang, sier hun.


 

- Annonse -