Nå lanseres svanemerket, fluorfri skivoks

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Verdens første svanemerkede skivoks er nå å få kjøpt.

Denne inneholder ingen fluorstoffer, siloksaner, nanomaterialer eller andre stoffer som truer miljø- og helse, opplyser Stiftelsen Miljømerking.

I det siste har det vært stor oppmerksomhet rundt fluorholdig skismøring og de alvorlige helseskadene som eksponering for fluorstoffer kan gi. Det er også registrert fluorforurensing i miljøet der det er mange skiløyper. Svanemerket forbyr alle organiske fluorstoffer på grunn av hensyn til både helse og miljø.

– Dette er en stor dag for oss i Sportspro. Etter 15 år i gamet er jeg stolt og rørt over at produktet vi tilbyr peker ut retningen mot fremtida. Vi tror og håper at flere vil se nytten av at en tredjepart sjekker alle komponenter i skivoksen, nå som flere og flere må erstatte fluor,  sier Tor Anders Anderssen, som er direktør hos den norske importøren.

Svanemerket er et helthetlig miljømerke, og kjennetegnes blant annet ved å stille strenge krav til hvilke kjemikalier et produkt kan inneholde. Merket forbyr organiske fluorstoffer (som PFAS, PFOA), men også alle andre stoffer som står på EUs liste over hormonforstyrrende stoffer eller som er klassifiserte som kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige eller mutagene. Heller ikke andre miljø- og helsefarlige stoffer som siloksaner og nano-materialer kan benyttes i svanemerket skivoks.


 

- Annonse -