Foto: Pixabay.

Miljøorganisasjonen holder fram at tap av natur er en akutt utfordring for livet på kloden.

Det vises til at Naturpanelet og Klimapanelet i 2019 la fram rapporter som sier at vi må ta bedre vare på livsgrunnlaget vårt, og hva vi må gjøre for at naturen skal fortsette å gi oss gratis, livsnødvendige tjenester.

I sitt innspill til regjeringens statsbudsjett for 2021 påpeker Sabima at naturen blir mer robust når artsmangfoldet er intakt og de økologiske prosessene fungerer. Å investere i naturen er å investere vi i vårt eget livsgrunnlag, skriver organisasjonen.

«Regjeringen må følge opp sin visjon om mer natur i statsbudsjettet for 2021. Innsatsen må begynne med en 1,5 naturmilliard – et krafttak for naturen. Gjennom en bred satsing på alle områder vi omtaler i vårt innspill, kan vi få et statsbudsjett for mer natur», heter det videre.

Sabima har lagt vekt på tre aktuelle satsinger, som de mener vil bringe norsk naturforvaltning et viktig skritt videre mot mer natur og naturvennlig forvaltning.

Slik har Sabima formulert hva som må gjøres innenfor de tre feltene:

  • Flere arealnøytrale kommuner

Vi skal ikke forbruke natur. Vi må sikte oss inn på å bli arealnøytrale. Flakstad og Lillestrøm kommuner er i gang og går i front. Flere kommuner må med, de må få økt kompetanse, og prinsippet om arealnøytralitet må gjennomsyre planleggingen på alle nivåer.

  • Mer restaurert natur

FNs tiår for restaurering starter i 2021. Vi skal selvsagt verne natur som før, men Norge har også mål om å restaurere 15 prosent av forringede økosystemer innen 2025. Dette må være statsbudsjettet for å oppskalere investeringen i restaurering av natur til et helt nytt nivå.

  • Umiddelbar oppfølging av ny naturavtale

Verdens ledere vedtar ny naturavtale i oktober 2020. Sist brukte Norge seks år på å lage en handlingsplan. I 2021 må vi umiddelbart vise at vi mener alvor med forpliktelsene vi påtar oss. Miljømyndighetene må være beredt med fagressurser og avsatt tid, ikke vente på neste budsjett for å kunne lage en ny plan. Innsatsen må økes betydelig for de tiltakene vi allerede nå vet skal gjøres – mer vern, mer restaurering og bedre arealforvaltning.

Her er hele Sabimas innspill til statsbudsjettet 2021


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?