Etter forslag fra Miljødirektoratet: EU stempler nytt perfluorert stoff som miljøgift

Miljødirektoratet opplyser at de har arbeidet med saken over flere år. Kunnskapsgrunnlaget er 370 vitenskapelige publikasjoner.

- Annonse -

EU har vedtatt å kategoriserer det kortkjedede perfluorerte stoffet PFBS som en miljøgift med svært alvorlige egenskaper for helse og miljø.

Det melder Miljødirektoratet i dag, og det var MD fremmet forslaget overfor EU.

– Bruken av PFBS er økende i hele Europa. Å komme på denne lista er et stort gjennombrudd og første skritt på veien mot et internasjonalt forbud, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Signaleffekten ved at et stoff blir ført opp på kandidatlista er sterk, skriver MD. Det innebærer også at myndighetene, arbeidstakere og forbrukerne skal få informasjon om innholdet av slike stoffer i produkter.

PFBS er en perfluorert forbindelse (PFAS), som er flammehemmende og smuss- og vannavstøtende. Stoffet brukes derfor i ulike typer hardplast og som impregnering i tekstiler og porøse harde overflater.

Miljødirektoratet opplyser at de har arbeidet med saken over flere år. Kunnskapsgrunnlaget er 370 vitenskapelige publikasjoner. Folkehelseinstituttet (FHI) har hjulpet Miljødirektoratet med vurderingen av helseeffekter av miljøgiften, heter det.

PFBS brytes ikke ned i miljøet og transporteres over lange avstander med vann og havstrømmer. Stoffet er funnet både i Arktis og Antarktis. PFBS er veldig vanskelig å rense vekk fra vann og er målt i drikkevann i Europa, men foreløpig i lave konsentrasjoner. Stoffet tas opp i dyr, planter og mikroorganismer. Til slutt kan det havne i mennesker gjennom drikkevann og ved at vi spiser frukt og grønt som har tatt opp stoffet via vann i jordsmonnet.

Ifølge MD er det påvist at PFBS forstyrrer hormonbalansen i både mus, rotter og fisk, og at stoffet kan skade reproduksjonsevnen til mus og fisk.


 

- Annonse -