NY Times: Regjeringsansatt fikk inn «klimajuks» i vitenskapelige rapporter

To slides fra en presentasjon holdt av den ansatte i Innenriksdepartementet i USA.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

En ansatt ved Innenriksdepartementet i USA, Indur M. Goklany, har klart å endre ordlyden i minst ni vitenskapelige rapporter.

Det er New York Times som melder dette.

Goklany skal ha fått rapportforfattere til å gjøre endringer, blant annet villedende ordlyd om at økt CO2-nivå i atmosfæren er en god ting. Han har også fått innbakt en setning om at «forskerne kan se ut til overvurdere den globale oppvarmingen, hva nå det måtte skyldes».

Mannen har deltatt i arrangementer hos Heartland Institute, velkjent amerikansk klimafornekterorganisasjon. I en intern presentasjon han har holdt i Innenriksdepartementet, inngår slides (se illustrasjon) med tekst som «Uten fossile brennstoff ville menneskeheten leve i fattigdom, sulte, og leve et kortere liv med svak helse».

Les hele saken på New York Times.


 

- Annonse -